IEP Eindtoets (gr. 8)

IEP eindtoets Vanaf schooljaar 2014-2015 maken alle leerlingen van groep 8 verplicht een eindtoets. De eindtoets meet het taal- en rekenniveau van uw kind na acht jaar basisschool. Onze onderwijsvereniging heeft gekozen voor de IEP eindtoets. Hieronder leest u meer over deze eindtoets. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs. Wat meet IEP? De IEP […]