Spelling

Gelijktijdig met de start van het nieuwe schooljaar zijn we op de Fluessen gestart met een andere manier voor het spellingsonderwijs. We gebruiken hier voor de methodiek ‘Zo leren kinderen lezen en spellen’. De instructie aan de leerlingen van groep 4 t/m 8 gaat via deze manier en de verwerking van de opdrachten wordt op Snappet uitgevoerd.

Het belangrijkste onderdeel is het dictee. De kinderen krijgen nu bij elke instructieles van de leerkracht een dictee. Het dictee wordt geschreven in het schrift. Dit zijn altijd 6 woorden en 1 zin. De kinderen kijken het eigen dictee zelf na. De leerkracht schrijft het dictee op het digibord en bespreekt gelijktijdig de verschillende spellingscategorieën. Is het goed geschreven, dan zetten de kinderen een krul. Is het de eerste keer nog niet helemaal goed gegaan? Dan mogen ze het woord zelf verbeteren en schrijven ze het nog een keer helemaal op. Een positief onderdeel is, dat de kinderen allemaal een tweede kans hebben om het woord goed te schrijven. Uiteindelijk wordt het dictee door de leerkracht nagekeken.

In het komende schooljaar gaan de spellingsleerkrachten 2 keer naar Utrecht om een training hierover te volgen.