Schooltijden

Onze school werkt met een continurooster. Voor alle groepen geldt dat de lessen starten om 08.30 uur en eindigen om 14.00 uur. De groepen 1 en 2 zijn op woensdag en vrijdag om 12.00 uur vrij.

Elk schooljaar krijgt u een mooie jaarkalender met alle data handig op een rijtje.

vakantie rooster 2017-2018 De Fluessen

Zomervakantie 2017

Regio noord: 22 juli t/m 3 september 2017

Bewaren

Bewaren