Rekenen het mooiste vak op school!

Rekenen, het mooiste vak op school

Vanaf groep 1 en 2 zijn we dagelijks in de weer met rekenen. Bij de kleuters wordt er geoefend met de tijd, de dag, de datum en tellen. Zo worden dagelijks de dagen van de week benoemd. Er wordt gewerkt met een tijdlijn wat er allemaal staat te gebeuren op een dag. Bij de kleuters werken we met de methode Schatkist. Spelenderwijs zijn er gesprekken over rekenen en doen de kinderen oefeningen. Wanneer de kinderen naar groep 3 gaan hebben ze vele begrippen geleerd en kunnen de meeste kinderen van voor naar achteren tellen.

Vanaf groep 3 werken we met de methode ‘de wereld in getallen’. Deze methode helpt ons om een lijn te pakken die precies passend is. Dankzij de tablet, die we gebruiken vanaf groep 4, kunnen we precies zien wat de kinderen doen. We kunnen analyseren wat ze goed doen en waar ze meer mee zouden kunnen oefenen. Na de eerste weken in september kunnen we heel gericht instructie geven. De methode ‘de wereld in getallen’ in onze leidraad. Op de tablet maken de kinderen de opdrachten. Je zou de tablet ook kunnen vergelijken met een schrift. Aan een tablet zitten voordelen en nadelen. Het grootste nadeel is dat je niet kan schrijven op een tablet. Daarom hebben alle kinderen altijd kladpapier bij zich. Dat start al vanaf groep 3. Het inoefenen van opdrachten gebeurd altijd met de hulp van kladpapier of wisbordjes. Zo kunnen wij als leerkrachten de stappen volgen van de kinderen en bijsturen waar dat nodig is.

Een methode kan de kinderen niet volgen. Een methode heeft vaak een dwingend karakter omdat elke dag een les moet worden gegeven. Doordat wij overzichtelijke groepen hebben en groepsdoorbrekend werken kunnen wij de kinderen goed volgen en instructie geven waar dat nodig is. Er is dankzij het groepsdoorbrekend werken maar 1 groep in de klas waardoor de leerkracht niet continu hoeft te wisselen met zijn of haar aandacht.

We zetten heel bewust in op de basis van het rekenen. Al het rekenen start met simpele sommen. Wanneer je al moeite hebt met de meest simpele sommen is het bijna onmogelijk om moeilijkere sommen te snappen. Wij werken met het rekenmuurtje waarbij de gedachte is dat de onderste laag stenen nodig is om de bovenste laag te kunnen dragen. We automatiseren dan ook dagelijks. Dankzij het automatiseren van bijvoorbeeld tafels is het mogelijk om echt na te denken over complexere sommen. Wanneer je niet zou automatiseren dan zou een simpele tafelsom van 5 keer 5 lang duren. Door snel te kunnen schakelen kunnen we ons bezig houden met pittigere sommen.

In elke groep hebben we een basis, een plus en ondersteunende groep. We hebben materiaal voor kinderen die meer aan kunnen. Dankzij de overzichtelijkheid van de groepen kunnen we maatwerk bieden. Plus werk kan bestaan uit een plusboek, levelwerk, werkbladen. We streven niet naar meer van dezelfde sommen maar verrijkende sommen waar de pluskinderen daadwerkelijk van leren. De ondersteunende groep heeft meer tijd nodig. Dit bieden we dan ook. Deze kinderen krijgen meer instructie.

Elke les start met instructie of een oefening. Dit is vaak interactief en wordt ondersteund met materiaal. Het is niet alleen statisch maar ook met beweging waar het kan.

Middels deze schets geven we een beeld van het rekenonderwijs. Het is echter nog steeds niet volledig. Daarom vragen wij u ook om altijd contact te zoeken met de leerkracht. Zij kan u vertellen waar de kinderen nu mee bezig zijn. Ook kan de leerkracht specifiek vertellen over de vorderingen van uw kind. U kunt altijd een afspraak maken met elke leerkracht.