Basisschool de Fluessen in Oudega is een gezellige dorpsschool. De visie is samen met de ouders, leerkrachten en kinderen tot stand gekomen. Het is modern onderwijs wat past bij Oudega, Elahuizen, Kolderwolde en Harich.

Het belangrijkste op basisschool De Fluessen is het kind. Alles staat in het teken om de ontwikkeling van het kind te volgen en op maat te stimuleren. In het onderwijs op de Fluessen spelen wij in op flexibiliteit, autonomie, creativiteit en het vermogen om samen te werken.

“Grutsk” zijn op jezelf en op de ander is de basis van de cultuur van De Fluessen. Deze cultuur dragen wij als team uit aan elkaar, aan de ouders en de beide dorpen.

 

Hoe ziet onze werkwijze eruit

De kinderen gaan van 08.30 tot 14.00 naar school. We maken gebruik van het continurooster. Van 08.30 tot 12.00 werken we met vier groepen 1/2, 3/4. 5/6 en 7/8, ook op woensdagmiddag van 12.00 tot 14.00 is dat zo. Op de andere middagen van 12.00 tot 14.00 werken we met drie groepen (1/2, 3/4/5 en 6/7/8).

Er wordt in de groepen 4 tot en met 8 gebruik gemaakt van een tablet met daarop de methoden die we gebruiken voor rekenen, taal, spelling en woordenschat. Voor het vak rekenen gebruiken we Wereld in Getallen. Voor het vak taal en spelling gebruiken we Taal op Maat.

De pedagogische en didactische kenmerken van ons onderwijs zijn:

  • Effectieve instructie en aanbod van de leerstof op minimaal 3 niveaus.
  • De leerlingen leren zelfstandig werken van dag- naar weektaak met een taakbrief.
  • Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces.
  • Er is ruimte en aandacht voor samenwerkend leren.
  • De leerkracht begeleidt en organiseert het leren als instructeur, stimulator, ondersteuner en coach. Er wordt gebruik gemaakt van het digibord, moderne methodes, moderne software en een variatie aan werkvormen.
  • Een uitdagende leeromgeving. Voor leerlingen die meer kunnen is er een extra aanbod. Leerlingen die moeite hebben met leren, krijgen extra ondersteuning