Missie en Visie

Het doel van ons onderwijs is: Kinderen toerusten voor het omgaan met de uitdagingen van het leven/de maatschappij, zichzelf en de ander via het aanleren van kennis, attituden en vaardigheden (dit is nooit klaar). 

 Om dit doel te bereiken besteden we aandacht aan socio-emotionele vaardigheden (het omgaan met jezelf en de ander), basiskennis (zoals rekenen en taal) en cognitieve vaardigheden (waaronder leren leren). Samen met de ouders bewaakt het team een goed evenwicht tussen deze drie aandachtsgebieden.   

 We doen, binnen onze vermogens, er alles aan om de ontwikkeling van het kind te volgen en op maat te stimuleren en het kind te helpen groeien in het eigen zijn. In het onderwijs op de Fluessen spelen wij in op autonomie (zelfstandig werken en mede-eigenaarschap leerproces bij kinderen), creativiteit (kunst, cultuur, meertaligheid), maatschappelijke betrokkenheid (sociaal vaardig, burgerschap, kennis van normen en waarden) en het vermogen om samen te werken (met elkaar, met ouders en met de dorpen om ons heen). 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren