Juf Teatske op bezoek

Deze prachtige collage is gemaakt naar aanleiding van het bezoek van juf Teatske. Het gaat goed met Wytse en juf Teatske en dat is heel erg fijn. Na de zomervakantie is juf Teatske weer aanwezig op de Fluessen.

Schoolkamp

Als leerkracht hoop je dat de kinderen over 60 jaar nog steeds met een grote glimlach terug zullen denken aan de basisschoolperiode en stiekem hoop je heel hard dat ze het schoolkamp zullen noemen als één van de leukste herinneringen. De kinderen van de Fluessen hebben het geluk om drie jaar achter elkaar op schoolkamp […]

Kultuerele haadstêd

Op moandei 4 juni gean alle bern fan ús skoalle nei Ljouwert, ús kultuerele haadstêd. Wy gean moarns betiid nei de prinsetún. De Prinsetún yn Ljouwert is fan 31 maart oant en mei 28 oktober 2018 omtsjoene ta Taletún, fol aventoeren foar bern fan 0 oant 12 jier. Mar fansels ek foar âldere bruorren/sústers en […]

YES, WE DID IT

Als drietalige school weten we als geen ander wat het belang is van het aanleren van meerdere talen. Engels is daar één taal van. Het schijnt da ongeveer 380 miljoen mensen het Engels als moedertaal hebben en meer dan een miljard mensen hebben het Engels als tweede taal of beheersen deze taal goed. Het is […]

Automatiseren

Automatiseren Het dagelijks automatiseren van rekensommen begint zijn vruchten af te werpen. In elke groep wordt inzichtelijk gemaakt wat de klas in het totaal scoort. In alle groepen is er groei. Hoe mooi is het dat kinderen makkelijke sommen, tot bijvoorbeeld tien, snel kunnen opschrijven. Bij steeds meer kinderen is dit het geval. Half maart […]

Begrijpend lezen. Wat doen wij?

Wat doen wij met begrijpend lezen? Hieronder het stappenplan wat wij hebben gekregen van Wiebren de Jong. Van hem hebben wij woensdagavond 11 maart cursus gehad. Begrijpend lezen is een vak op zich geworden in Nederland. Helemaal gek is het niet. Wat je leest moet je ook begrijpen. In Nederland wordt op de meeste scholen […]

Knikkeren op school

Er zijn verschillende manieren van knikkeren zoals ‘knikkeren in een potje’, ‘muurkets’ of ‘ketsen’. Rol om de beurt vanaf een afstand een knikker in de richting van het potje. Dat doe je door je wijsvinger van achter je duim vandaan te laten schieten of andersom, of door met een kromme wijsvinger tegen de knikker aan te […]

KONINGSSPELEN: GEZOND ETEN EN ACTIEF BEWEGEN

Beeld je eens in: je krijgt de opdracht om een boom om te zagen. Voordat je het bos ingaat, mag je kiezen uit twee zagen om te gebruiken, een stompe en een scherpe zaag. Welke kies je? We nemen aan dat je hebt gekozen voor de scherpe zaag. Daarmee zal de boom vast sneller omgezaagd […]

Frits Barend op de Fluessen

Het bericht wat is verstuurd naar de pers. “Zonder deze mensen waren wij er niet geweest”, zegt Frits Jelle Barend staande bij het graf van Jelle en Jeltje de Vries in Oudega. Even daarvoor boeit hij de kinderen van groep 5 tot en met 8 meer dan een uur lang met zijn verhalen over de […]

FRITS BAREND VAN TELEVISIE KOMT NAAR DE FLUESSEN

Dinsdag 10 april zal Frits Barend op school komen. Hij zal dan de kinderen van de bovenbouw vertellen over de oorlog. Hij heeft ondergedoken gezeten in Oudega. In het kader van Helden wil hij een aantal dorpsbewoners van vroeger in het zonnetje zetten. Dit alles wordt op een discrete manier gefilmd. Hebt u liever niet […]

Wy binne in trijetalige skoalle

Basisskoalle De Fluessen, Aldegea (Fryske Marren) is tongersdei 22 febrewaris offisjeel sertifisearre as ‘Trijetalige Skoalle’. Op in spesjale feestmiddei foar bern, âlden, learkrêften, ynwenners en belangstellenden is dat fierd. Bûtendoar hongen trije flaggen, de Ingelske, de Nederlanske en fansels de Fryske flagge. Undersyk wiist út dat meartaligens in stimulearjende ynfloed hat op de taalûntwikkeling fan […]

HET AVONTUUR VAN HET AUTOMATISEREN

Kinderen willen van nature graag leren en ontdekken en dat is dan ook één groot avontuur. Maar een beetje houvast daarbij is fijn. Het leren moet wel een doel hebben. We willen weten waar we met zijn allen naar toe werken. Zo werken we ook met het automatiseren heel gericht aan doelen die we zichtbaar […]

WOORDENSCHAT

Woordenschat verwijst naar de woorden die we moeten kennen om effectief met anderen te kunnen communiceren. Iemands woordenschat is verbonden met schoolsucces, begrijpend lezen en het kunnen leren van teksten. Woordenschat heeft alles te maken met kunnen spreken, luisteren en lezen. Het verwerven van een goede woordenschat is een van de cruciale componenten van de […]

OP WEG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

En dan ineens zit jouw kind in groep 8. En is het tijd om serieus rond te gaan snuffelen op scholen van het voortgezet onderwijs. Groep 8; een heel bijzonder en leuk jaar. Welk niveau gaan de kinderen doen? Naar welke school gaan ze? Gaan ze de leerlingen (en leerkrachten 😊) van de Fluessen niet […]

GROEN DOEN.

Onze school is lid van Groen doen. Elke groep maakt minimaal twee keer per jaar een excursie. In onze gemeente is het perfect geregeld. Voor €3.40 is elk kind lid. Als school mag je dan onbeperkt inschrijven. Voor het basisonderwijs zijn er 39 activiteiten. Dat kan een kabouterpad zijn tot een excursie naar een imker. […]

VAN PLASTIC DOP TOT KNIKKERTEGEL!

Als team vroegen we ons af hoe we ons als school zouden kunnen inzetten voor een duurzamere omgeving? En hoe we met zijn allen samen kunnen bijdragen aan een schone(re) leefomgeving? Het antwoord hierop is ‘Plastic Circle’. Plastic Circle heeft een programma ontwikkeld dat op een positieve manier ingaat op zwerfvuil, afval scheiden en hergebruik. […]

NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD!

De Nationale Voorleeswedstrijd viert feest! Komend schooljaar vindt de wedstrijd voor de vijfentwintigste keer plaats! In deze vijfentwintig jaar deden ongeveer anderhalf miljoen kinderen mee als voorlezer of als luisteraar. Duizenden scholen hebben De Nationale Voorleeswedstrijd omarmd als leesbevorderend project voor groep 7 en 8. Ook wij doen dit jaar –opnieuw- mee! De beste reden […]

Sinterklaas

Sinterklaas Hij komt, hij komt… 25 November komt Sinterklaas in Balk aan, dat is een week later dan de landelijk intocht. Pas na de aankomst in Balk starten we bij de kleuters met het thema  Sinterklaas. Twee weken spelen en werken aan dit thema en aftellen naar zijn verjaardag vinden we voor de kleuters lang […]

Uitvinden in groep 1/2!

Uitvinden! Sinds vorige week werken we in de groep aan het thema ‘Uitvinden’. Pompom heeft namelijk bedacht dat hij uitvinder wil worden. Daarmee hoopt hij net zo handig en slim te worden als zijn grote buurjongen Tim. Pompom droomt van een uitvinding waarmee hij kan vliegen. Iets wat sneller vliegt dan Zoem en verder dan […]

Lytse Gysbert Japicx priis!

LYTSYE GYSBERT JAPICX PRIIS! De Fluessen is in skriuwer riker! Jens hat nammentlik de Lytse Gysbert Japicx priis wûn! Groep 6,7,8 hat koartlyn mei dynt mei de ‘Blierste krante fan Fryslân’ en derbei is Jens syn prachtige gedicht as winner keazen! De útrikking is fersoarge troch Hindrik fan der Meer en hat plak fûn yn […]

Gastles brandpreventie

BRÁÁÁÁÁND!! Op woensdagmiddag 8 november krijgt groep 7/8 brandpreventie. Er zullen dan speciaal twee gastdocenten naar de Fluessen komen. Brand kan elke dag op elke locatie in Nederland uitbreken. Dit kan dramatische gevolgen hebben, zelfs met dodelijke afloop, vooral wanneer mensen niet weten hoe ze moeten handelen. Met name kinderen weten vaak niet wat ze […]

Nieuwe mensen

Op school hebben we twee nieuwe gezichten. Een keer in de twee weken is Geert Talsma bij ons op school. Hij is onze nieuwe conciërge.  We merken nu al dat hij bij ons is. Hij heeft de afgelopen weken al een paar mooie klussen gedaan. Klussen die we zelf niet hadden kunnen doen. Zo heeft […]

Zendingsproject Warchild!

Zendingsproject 2017-2018 Warchild Over de hele wereld groeien miljoenen kinderen op in oorlog. Kinderen die in oorlog leven, hebben het vaak heel moeilijk. Ze hebben last van de vreselijke dingen die ze gezien, gehoord of gevoeld hebben. Oorlogskinderen hebben vaak zoveel meegemaakt dat ze bang en in de war zijn. Ze kunnen vaak niet naar […]

Schimmels?!

Wij zijn aan het kweken! Groep 5 en 6 hebben afgelopen weken aan het onderwerp ‘schimmels’ gewerkt. Aan de hand van een heus experiment hebben ze zelf schimmels gekweekt op brood, kaas, boterhamworst en gedroogde theeblaadjes. De kinderen waren zo enthousiast en betrokken dat er van thuis ook allerlei beschimmelde producten werden meegenomen!!   Bewaren

Nieuwe methode in gr. 1/2

U hebt het al gemerkt: we starten dit jaar in de kring met het lezen van een boekje, in plaats van een inloop speelkwartiertje. Dit heeft te maken met een andere manier van werken. We hebben een geheel vernieuwde methode en bij het maken daarvan is er goed geluisterd naar de opmerkingen en adviezen van […]