Nieuwe methode in gr. 1/2

U hebt het al gemerkt: we starten dit jaar in de kring met het lezen van een boekje, in plaats van een inloop speelkwartiertje. Dit heeft te maken met een andere manier van werken. We hebben een geheel vernieuwde methode en bij het maken daarvan is er goed geluisterd naar de opmerkingen en adviezen van kleuterleerkrachten. Er zijn meer hoeken en er wordt nog meer gespeeld dan voorheen. De tijd die daarvoor nodig is, winnen we door meteen in de kring te beginnen. Voor uw kind is het heel fijn om even te “landen” voordat we beginnen. Daarom vragen we u om ongeveer 20 over 8 binnen te lopen. Er is dan genoeg tijd voor het lezen van een boekje, het maken van een praatje of het maken van een speelafspraak voordat we van start gaan.


De methode, Schatkist editie 3 werkt aan de brede ontwikkeling van kleuters (groep 1 en 2). Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod: taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, kunstzinnige vorming, wereldoriëntatie én wetenschap & technologie. Dit alles op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, praktijkervaringen en maatschappelijke veranderingen. Ook maken de kleuters kennis met belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, creatief handelen en probleemoplossend denken. Verwonderen en ontdekken in een rijke omgeving, waarin kleuters vooral nog kleuter mogen zijn. Spelenderwijs leren zij de wereld om zich heen begrijpen.

Het thema waar we nu mee bezig zijn heet “zwemmen op zolder”. Pompom is de hoofdpersoon in de verhalen. Hij zwemt, net alsof, met zijn nichtje Loulou door het huis van Oma. Daar vinden ze een schatkist op zolder. In de klas hebben we ook een schatkist. Daar zit telkens iets nieuws in. Vandaag waren het potjes met verschillende sluitingen, een heleboel sleutels en een slotje. We gingen ontdekken hoe je alles open moet maken. De kinderen wilden telkens opnieuw het piepkleine ABUS slotje openmaken met een veel te grote sleutel. Het duurde een poos voordat ze zelf ontdekten dat de sleutels niet allen te dik maar ook te groot waren. We hadden opdrachtkaarten om ons te helpen dit probleem op te lossen. Zou ruiken helpen? Of proeven? Of horen? Voelen? Of kijken? Uiteindelijk vertelden de kinderen zelf wat er nodig was: een dunne kleine sleutel. Daarmee ging het slotje open! Het is de kunst om alleen de vragen te stellen en de kinderen zelf te laten praten en proberen. Daar leren ze het meeste van.

Lisanne haar heit zette voor ons een prachtige cijfermuur in elkaar. Daar hebben we ook al schatten in de vorm van sieraden in verzameld. Deze week gaan de kinderen in de ontdekhoek lekker aan de slag met sluitingen en slotjes. In de zandtafel verstoppen we schatten voor elkaar. In het atelier maken we Zoem de bij. Zoem zoemt altijd letters en woorden. In de vernieuwde leesmethode wordt niet meer gespeld, maar gezoemd. Dus dan zegt u rrraaaaaammm in plaats van r-aa-m. Zo leren kinderen eerder vloeiend lezen en voorkom je dat ze te lang blijven spellen. Zo zijn er telkens nieuwe inzichten waar we ons voordeel mee doen!

Bewaren

Bewaren