Muziekles op de Fluessen

Volgend schooljaar is het mogelijk om na schooltijd muziek les te volgen. Samen met het Toanhus is de volgende tekst tot stand gekomen.

CBS De Fluessen biedt samen met It Toanhûs instrumentale muzieklessen aan op school.

Als school en als kunstinstelling vinden we het belangrijk dat kinderen opgroeien met muziek.

Zingen en muziek maken geeft energie, bevordert je focus en discipline, werkt positief op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen….. en wat is er leuker dan om dat samen te doen?

Omdat de school de muzikale ontwikkeling van haar leerlingen belangrijk vindt, heeft De Fluessen heeft het initiatief genomen om wekelijkse lessen van een half uur tijdens schooltijd te organiseren.

Op deze manier wordt het muziekonderwijs laagdrempelig en toegankelijk voor alle leerlingen, ouders hoeven niet te brengen & halen.

Meld je aan via It Toanhûs, onder vermelding van FLUESSEN: https://www.toanhus.nl/

  • lestarief is 275,50 – per leerling
  • duo-les, 2 leerlingen in een half uur
  • 36 lessen
  • Lessen starten bij minimaal 4 aanmeldingen per instrument
  • Vanaf groep 4 is een aanmelding al mogelijk.

NB er is de mogelijkheid om via het JeugdCultuurFonds een bijdrage in het lesgeld te regelen.

Kijk op de site www.jeugdcultuurfonds.nl of neem contact op met cecilesteenwijk.friesland@jeugdcultuurfonds.nl