Mei herdenking

Op school leren de kinderen over de geschiedenis van de Tweede Wereld oorlog. Het is een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis. School heeft bijna 10 jaar geleden het oorlogsmonument in Elahuizen geadopteerd. Ook dit jaar maakt een aantal kinderen weer deel uit van de herdenkingsceremonie op 4 mei. Sommige kinderen dragen een gedicht voor, anderen leggen samen met een volwassene een krans. Dit sluit goed aan bij pijler 6, maatschappelijke betrokkenheid.

Pijler 5 is betrokkenheid van ouders en de dorpen om ons heen. Beide dorpen zijn onderdeel van de leefomgeving van onze kinderen. Wij willen als school aansluiten bij deze belevingswereld.
Namens dorpsbelang Elahuizen willen wij jullie dan ook allen uitnodigingen om bij de herdenking aanwezig te zijn. Om half 8 verzamelen we bij Westra om vervolgens samen naar het monument te lopen. Na de tijd is er mogelijkheid om onder het genot van een kopje koffie na te praten in het dorpshuis Us Nije Gea.