Kerst, feest van geven.

Deze periode zijn we op school bezig met het kerstthema rond geven en ontvangen. Dat is belangrijk in een cultuur waarin kinderen ook bezig zijn met nemen, krijgen en voor zichzelf houden.
Er valt veel te leren. Hoe is het om zomaar iets te krijgen? En hoe is het om zelf iets te geven en te delen? Geven is onbaatzuchtig, het eigenbelang staat nu niet voorop. Door iemand iets te geven, druk je jouw waardering uit voor een ander. Delen is iets anders dan wegdoen van wat je toch niet meer nodig had. Je deelt met wie minder heeft. Niet omdat hij zielig is, maar omdat hij er recht op heeft. Echt geven vraagt iets van je. Het krijgt betekenis juist omdat het jou iets kost. Geven en delen leveren iets op!

Wij willen met de kinderen van de Fluessen u een kerstbeleving geven. Dit gaan we doen op donderdag 21 december van 19.00 – +/- 20.30 uur. Wij beleven dit op 2 locaties, in Elahuizen en Oudega. Deze avond sluiten wij gezamenlijk af in het dorpshuis Us Nije Gea te Elahuizen. U bent allen van harte welkom.

Verdere informatie volgt later.

OPROEP – wij zijn naarstig op zoek naar schone glazen potjes. Deze mag u inleveren op school.