Hoe vind je het op school?

Een leerling van groep 6 aan het woord:

“Ik vind rekenen en spelling het leukst. Ik vind spelling en rekenen het leukst omdat ik er erg goed in ben en het supergezellig altijd is. Ik vind taal en automatiseren niet zo leuk omdat het heel moeilijk is en ik vind het ook niet zo FUN. Trouwens ik ben Jelmar en ik zit in groep 6 in het spellingslokaal.”