Gewoonte 4: denk WIN-WIN!

De 7 gewoonten van Covey

Gewoonte 4: Denk WIN-WIN, zoek naar voordeel voor iedereen, staat in december centraal op school.

Deze gewoonte is de basis waarop liefde, vriendschap en vertrouwen wordt gebouwd. Als je deze gewoonte toepast wil je altijd het beste voor alle betrokkenen. Op school doen we dit bijvoorbeeld door het ene kind te betrekken bij het leerproces van een ander kind. Hierdoor neemt rivaliteit af. Er ontstaat respect voor de prestatie van het ‘lerende’ kind, omdat ze er allebei een rol bij hebben gespeeld. Bij onenigheid laten we de kinderen zelf bedenken hoe ze het weer kunnen oplossen. Vaak zien we hen dan even later blij verder spelen.

Woensdag 21 november heeft Juf Henriette het Covey koffie uurtje gedaan. Wij hebben met elkaar genoten van herkenbare (opvoed)situaties die ouders met jonge kinderen meemaken. Wat hoor en leer je dan veel van elkaar. In dat uurtje voel je het belang van een goede samenwerking tussen ouders en school en wat helpen de 7 gewoonten van Covey daar goed mee. Hopelijk komt u volgende keer ook en blader af en toe in het boek ‘de 7 eigenschappen van Happy Kids”. Alle ouders
hebben dit boek als het goed is.