Gastles brandpreventie

BRÁÁÁÁÁND!!

Op woensdagmiddag 8 november krijgt groep 7/8 brandpreventie. Er zullen dan speciaal twee gastdocenten naar de Fluessen komen.

Brand kan elke dag op elke locatie in Nederland uitbreken. Dit kan dramatische gevolgen hebben, zelfs met dodelijke afloop, vooral wanneer mensen niet weten hoe ze moeten handelen. Met name kinderen weten vaak niet wat ze moeten doen bij brand. Met een speciaal hiervoor ontwikkeld interactief lespakket wil de brandweer in Nederland kinderen, van de basisschool, kennis bijbrengen over wat zij zelf kunnen doen om brand te voorkomen. Ook leren kinderen dat ze zelf actie moeten en kunnen nemen als er toch brand uitbreekt. Kinderen worden bewust gemaakt van de taken van de brandweer en leren over brandveiligheid op school en thuis.

Na deze brandpreventie:

  • Weten leerlingen wat brand is.
  • Weten leerlingen wat de werkzaamheden van de brandweer zijn.
  • Weten leerlingen hoe brand ontstaat.
  • Weten leerlingen wat ze kunnen doen om brand te voorkomen.
  • Weten leerlingen wat ze moeten doen als er brand uitbreekt.
  • Weten leerlingen wanneer zij 112 mogen bellen.
  • Weten leerlingen hoe een rookmelder werkt en wat het belang hiervan is.
  • Weten leerlingen wat een vluchtplan is en kennen het belang hiervan.