Covey – gewoonte 2

De 7 gewoonten van Covey
In oktober staat gewoonte 2 centraal: Begin met het einddoel voor ogen, maak een plan!
We voeren met elke leerling een kindgesprek en stellen doelen vast.