Verlofregelingen voor kinderen

Kinderen hebben leerplicht en dat betekent dat ze niet zomaar verlof mogen hebben. Toch kunt u een aanvraag indienen. De directeur is bevoegd om voor een aantal zaken vrij te geven. U kunt het verlof aanvraag formulier hier downloaden. Op dit formulier staat meer informatie over verlof aanvragen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.minocw.nl/factsheets/367 (website van ministerie van OCW).

Soms zijn afspraken bij de dokter, tandarts of iets dergelijks onder schooltijd. U doet vaak u uiterste best om het buitenschooltijd om te plannen. Dat is fijn omdat dit rust geeft op school.