Communicatie en informatie

Samen kunnen wij meer! Daarom waarderen wij betrokkenheid van ouders bij zowel de voortgang van hun kind als bij activiteiten, zoals de creatieve ateliers. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind door middel van contactavonden en rapporten. Praktische informatie krijgt u via de website en de nieuwsbrief. In onze schoolgids leest u meer informatie over onze visie en aanpak.

Bezoek

Ook dit schooljaar bent u van harte welkom om te komen kijken.  Het is de bedoeling dat u eens rustig rondkijkt om zo een indruk te krijgen van het onderwijs op onze school. U krijgt de volgende richtlijnen om de ochtend zo prettig mogelijk te laten verlopen:

  • U bent welkom in de groep(en) van uw kind(eren)
  • U kunt tussen 8.30 uur en 10.15 uur op school komen.
  • U blijft ongeveer 45 minuten in een groep.
  • De leerkracht geeft les, na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen.

U mag achter in de klas zitten of bij uw kind. Het is maar net wat voor soort les er wordt gegeven. Onderling ruilen is natuurlijk mogelijk, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind.