image

Welkom op ABBS de Fluessen!

Op ABBS De Fluessen in Oudega staat uw kind centraal! Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten doen er alles aan om uw kind een fijne schooltijd te geven. Een tijd, waarin het kan spelen en leren en alle ruimte krijgt om zich breed te ontwikkelen. Dat geldt voor de cognitieve ontwikkeling, maar ook voor de sociale vaardigheden en de kunstzinnige vorming. Wij richten ons op hoofd, hart en handen! Wilt u meer weten over onze visie en aanpak? Kijkt u daarvoor rustig rond op deze website. U kunt ook een afspraak maken met onze directeur, Jurgen Bruggeman. Hij staat voor u klaar om u de school te laten zien en uw vragen te beantwoorden.

Bekijk onze schoolpresentatie in de bovenstaande PDF.

Let op: Op alle Apple devices alleen te bekijken via Chrome!

>Klik op de button in de PDF

Lisanne uit Oudega is blij met korfbalpaal op schoolplein.
‘Ik lear it no myn freondintsjes’

Uit de Balkster Courant: De 9-jarige Lisanne de Boer uit Oudega gaat haar klasgenootjes van abbs De Fluessen voortaan korfbal leren in de pauzes.

Dat kan sinds vrijdag na het plaatsen van een korfbalpaal, een initiatief van de vier korfbalclubs uit de gemeente De Fryske Marren. „Ik bin de ienichste yn de klasse dy’t op kuorbal sit. Ik lear it no myn freondintsjes”, vertelt het lid van KC Harich nadat ze samen met wethouder Barbara Gardeniers de korfbalmand had ingewijd met een raak schot. Voor de gelegenheid is ze deze dag gestoken in haar clubtenue (Foto: Sportbedrijf de Fryske Marren)

 

De komende dagen wordt op dertien scholen in de gemeente een korfbalpaal geplaatst. Joop Meijer, voorzitter van de KV Lemmer, initiatiefnemer van de korfbalpalen op schoolpleinen, verwacht dat er daarna nog eens dertien palen komen op schoolpleinen. De gemeente telt ruim dertig basisscholen. „Der is mear belangstelling foar en we hearre dat de skoallen entûsjast binne. It kost de skoallen ek hast neat. Se moatte allinne de ballen foar 50 euro oanskaffe. De peal krije se fergees.”

De paal wordt betaald uit het lokaal Sportakkoord van de gemeente. Met de plaatsing van de eerste dertien is een bedrag van 4500 euro. En dat is goed besteed geld om jongeren in beweging te krijgen en om ze te leren korfballen, zei wethouder Gardeniers. Miranda Visser van KV DTG uit Wijckel hoopt dat met de korfbalpalen die dezer dagen ook op de pleinen van de Ludgerusschool en It Hazzeleger in Balk opgericht worden de sport ook in de omgeving van Wijckel een opleving beleeft. „Wy ha wol in soad bern dy’t meidogge oan kangoeroekuorbal, mar dêrnei wolle wy se ek hâlde.” In Gaasterland komen ook nog palen bij CBS De Wâlikker in Oudemirdum en KBS De Ferbining in Nijemirdum. (Foto: Sportbedrijf de Fryske Marren)

QR-code

Op de korfbalpaal staat ook een QR-code. Kinderen kunnen deze scannen waarna filmpjes met korfbaloefeningen tevoorschijn komen om ze na te doen. Ideaal voor scholen waar geen Lisanne de Boer rondloopt. Miranda Visser sluit overigens niet uit dat de korfbalclubs te zijner tijd een rondje langs de schoolpleinen maken om op de scholen korfbalclinics te houden. Nei de simmerfakânsje ha wy wer it skoallentoernooi. It soe in moaie tarieding wêze.”

„Kinst ek hiel goed in wedstryd hâlde mei ien koer”, weet Lisanne. Zij hoopt dat er naast haar broer Rinse en zus Janniek meer jongeren uit het dorp meegaan naar de korfbalclub in Harich (Foto: Sportbedrijf de Fryske Marren)

Omrop Fryslân was erbij!

Bekijk hier de video die Omrop Fryslân maakte!

Plusklasleerlingen winnen Designathon 2023!

Woensdag 25 maart hebben Janne Ypie Koopman uit Oudega en Fimke Bakker uit Koudum de finale van de Global Chrildren’s Designathon 2023 gewonnen met hun idee om het probleem dat er steeds minder bijen zijn op te lossen.

In Amsterdam gingen alle finalisten eerst met behulp van specialisten een prototype maken van hun idee. Vervolgens mochten ze om half 3 hun idee presenteren aan een deskundige jury. De meisjes hadden in de Plusklas al goed nagedacht over hun presentatie en deze geoefend. Ze presenteerden hun prototype dan ook met een mooi verhaal. Fimke en Janne Ypie werden hierdoor de winnaars van Global Children’s Designaton 2023!

School kuikentjes! 🐣

Afgelopen weken hadden we een broedmachine op school te leen. Er zaten 10 bevruchte eieren in waarvan er maar liefst 6 van uit zijn gekomen! We hebben het uitkomen van meerdere eieren mogen bewonderen en zijn zelfs in staat geweest om hier een timelaps filmpje van te maken! Alle 6 kuikens hebben een naam gekregen; van ‘Nugget’ tot, ‘Sidonia’ en zelfs ‘Houdini’! De kuikens zijn echt super leuk en het is ook heel gezellig met ze in de klas! 🐥🐥