Kanjertraining

In de emotionele ontwikkeling van uw kind staat de ontwikkeling van zijn of haar zelfbeeld centraal. Dat wil zeggen dat uw kind antwoorden gaat zoeken op vragen zoals ‘wie ben ik’, ‘waar sta ik voor’ en hoe gedraag ik me in het contact met anderen. Het antwoord op deze vragen vindt uw kind in relatie met zijn of haar sociale omgeving en de cognitieve ontwikkeling die hij of zij doormaakt. Wij geven lessen Sociale Vaardigheden d.m.v. de Kanjertraining. Daar waar een groep het nodig mocht hebben, kunnen we ook gebruik maken van aanvullende programma’s ter bevordering van de groepsdynamiek.