Communicatie

Een veilige omgeving, waar uw kind zich optimaal kan ontwikkelen, creëren we samen met u. Wij bespreken met u de ontwikkeling van uw kind op verschillende momenten in het schooljaar. Praktische informatie krijgt u via Parro (een ouderapp) de nieuwsbrief, e-mail en de website.

Wilt u iets bespreken met de leerkracht van uw kind, de intern begeleider of directeur van de school dan kan dat na schooltijd en u kunt natuurlijk altijd een afspraak maken.

In de schoolgids kunt u meer informatie vinden over onze visie en werkwijze.

Wij vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich beter ontwikkelen als school en ouders goed samenwerken. Daarom werken wij met ouderbetrokkenheid 3.0.

Voor meer informatie zie:

https://www.cps.nl/ouderbetrokkenheid