SVN De Cocon is een school voor asielzoekerskinderen en kinderen die de Nederlandse taal niet beheersen. Op de Cocon gaan we voor een veilige leeromgeving waarbij het aanbod is afgestemd op de leerlingen die de Nederlandse taal en cultuur niet kennen en nog maar kort in Nederland verblijven.  In een vertrouwde leeromgeving geven wij de kinderen de ruimte om te aarden, het zelfvertrouwen te bevorderen en de kinderen voor te bereiden op een plek in de maatschappij.  We vinden het belangrijk om ruimte te bieden en aandacht te geven aan de eigenheid van ieder kind. Respect voor elkaar hebben en zorgdragen voor elkaar zijn sleutelwoorden.

De Cocon wil voor al haar leerlingen een goede basis en een volwaardige plek in de maatschappij bewerkstellingen door:

 

Onderwijs te geven in een vertrouwde leeromgeving.

Een goede basis geven wij als volgt vorm:

  • Een afwisselend en compleet aanbod van de Nederlandse taal op niveau
  • Het stellen van individuele doelen
  • Zorgen voor een betekenisvolle leeromgeving
  • Bieden van een duidelijke structuur
  • Aanleren van schoolse vaardigheden
  • Ruimte geven aan kinderen om zich te ontwikkelen
  • Aandacht hebben voor verschillen tussen kinderen en hun talenten
  • Aandacht te besteden aan de Nederlandse cultuur en de wereld om ons heen
  • Stimuleren van samenwerkend leren

 

Door voortdurend open te staan voor vernieuwingen en blijvend in ontwikkeling, creëren wij als team van De Cocon de optimale omstandigheden om aan te sluiten bij de behoefte van onze doelgroep.