Wanneer u arriveert op het azc Balk, krijgt u vrij snel daarna een oproep om uw kind in te schrijven op SVN De Cocon. Deze inschrijvingen vinden plaats op dinsdagochtend of donderdagochtend en worden geleid door onze administratief medewerker. Zij gaat in gesprek met u en vertelt u het een en ander over de school. Indien nodig wordt tijdens dit gesprek een tolk ingezet.

Wanneer uw kind op dinsdag wordt ingeschreven, verwachten wij hem of haar de donderdag erna voor het eerst op school. Kinderen die op donderdag worden ingeschreven, komen de eerstvolgende maandag op school.

Bij aanmelding wordt gekeken naar de leeftijd en het beginniveau van de leerlingen. Op basis hiervan worden de leerlingen ingedeeld.

Op SVN De Cocon is het tevens mogelijk om kinderen uit de omgeving tijdelijk op te vangen om de basisbegrippen van mondeling Nederlands aan te bieden.

De groepsindeling op SVN De Cocon is als volgt:

Groep GEEL         onderbouw – jongste kleuters

Groep PAARS       onderbouw – oudste kleuters

Groep BLAUW     onderbouw

Groep ROOD        middenbouw

Groep GROEN     midden-/bovenbouw

Groep ORANJE   bovenbouw