Wie zijn wij

SvN de Cocon is een school voor nieuwkomers. Ons enthousiaste en betrokken team verzorgt onderwijs aan kinderen met een anderstalige achtergrond, woonachtig in De Fryske Marren. De beheersing van de Nederlandse taal is bij deze leerlingen nog niet voldoende, om in het reguliere onderwijs succesvol te zijn. Wij bieden een veilige leeromgeving, waarbinnen we passend, betekenisvol en uitdagend NT2-onderwijs geven. Ons onderwijs is gericht op ontwikkeling naar zelfstandigheid, om hen voor te bereiden op hun plek in de Nederlandse maatschappij.

Het leren van de Nederlandse taal is daarvoor een voorwaarde en daarmee onze eerste opdracht. Onze leerlingen komen uit diverse landen. Hun achtergrond is zeer divers. Maatwerk is bij ons daarom de standaard. Iedere leerling wordt gevolgd in een eigen leerlijn.

Daarnaast zijn ook het begrijpen van de Nederlandse samenleving, kennis over het land en over de waarden en normen, van groot belang. Dit gaat hand in hand met de het aansluiten bij en het stimuleren van de natuurlijke ontwikkeling van het kind. Er wordt rekening gehouden met de diverse achtergronden en het vaak nog maar korte verblijf in Nederland. Een aantal leerlingen komt uit onveilige gebieden en heeft traumatische situaties meegemaakt. Voorwaarde om tot leren te komen is veiligheid te ervaren. Wij willen die veilige plek bieden. De sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling wordt daarom nauwgezet gevolgd.

Bekijk onze schoolpresentatie in de bovenstaande PDF

Let op: Op alle Apple devices alleen te bekijken via Chrome!

>Klik op de button hierboven!