Wie zijn wij?

CBS De Bolster is een christelijke basisschool in het Zuidwest Friese dorp Balk. Elke dag bezoeken ruim 220 leerlingen onze school. Het onderwijs op CBS De Bolster wordt verzorgd door een team van enthousiaste en kundige leerkrachten, gefaciliteerd door een directeur,  een intern begeleider (IB’er), twee onderwijsassistentes, een administratief medewerker en een conciërge.
Onze school maakt deel uit van Stichting Nije Gaast. Deze Stichting bestuurt 10 bijzondere basisscholen in Zuidwest-Friesland.

 

Ons team 2020/2021

Leerkrachten
Groep 1a/2a: Rachel Boonstoppel en Josien Tuinier
Groep 1b/2b: Tryntsje Klompmaker en Aléta Zuiderbaan
Groep 1c: Riemke Tuinier en Aléta Zuiderbaan
Groep 3: Aléta Zuiderbaan-van Strien en Sjoukje Bijlsma
Groep 4: Roelie Arkema en Tietie Wildschut
Groep 5a : Irene Paauw en Marleen Kok
Groep 5b/6a:  Lucia Groenendal en Sjoukje Meijer
Groep 6: Wietske de Jong en Marleen Kok
Groep 7: Bert van der Lijn
Groep 8: Aukje Griet Weerman

Directeur
Elise Wildeboer

Intern begeleider (IB’er)
Annemarieke Drevijn

Onderwijsassistenten
Marga Drent
Esmeralda Heugen

Administratief medewerker
Anneke van Kalsbeek

Conciërge
Frank Veltman

ICT’er
Bert van der Lijn