Wie zijn wij?

CBS De Bolster is een christelijke basisschool in het Zuidwest Friese dorp Balk. Elke dag bezoeken ruim 220 leerlingen onze school. We hebben in schooljaar 2018-2019 negen groepen en een taalklas voor nieuwkomers/statushouders. Het onderwijs op CBS De Bolster wordt verzorgd door een team van enthousiaste en kundige leerkrachten, gefaciliteerd door een directeur,  een intern begeleider (IB’er), een onderwijsassistente, een administratief medewerker en een conciërge.
Onze school maakt deel uit van Stichting Nije Gaast. Deze Stichting bestuurt 10 bijzondere basisscholen in Zuidwest-Friesland.

 

Ons team

Leerkrachten
Groep 1a/2a: Rachel Boonstoppel en Riemke Deinum
Groep 1b/2b: Tryntsje Klompmaker en Josien Tuinier
Groep 3a: Sjoukje Bijlsma en Anita Waiboer
Groep 3b/4a: Roelie Arkema en Sjoukje Bijlsma
Groep 4b: Gretha Seinen en Tietie Wildschut
Groep 5: Sjoukje Meijer en Tettie van der Heide
Groep 6: Tettie van der Heide en Ilona van der Wal
Groep 7: Bert van der Lijn
Groep 8: Aukje Griet Weerman

Taalklas: Karin Reef en Esther Koopman

Invalleerkracht groep 7 en 8: Manja Hoekstra

Directeur (a.i.)
Alex van Dal

Intern begeleider (IB’er)
Baukje Mulder

Onderwijsassistente
Miranda Regeling

Administratief medewerker
Anneke van Kalsbeek

Conciërge
Frank Veltman

ICT’er
Bert van der Lijn