CBS De Bolster biedt onderdak aan ruim 200 leerlingen die les krijgen van enthousiaste leerkrachten in 8 groepen.
Naast de leerkrachten, de schoolleider en de Intern begeleider, zijn er ook nog een administratief medewerker en een conciërge werkzaam op onze school.

 

Leerkrachten:

Groep 1a/2a: Doetie Geertsma en Aléta Zuiderbaan

Groep 1b/2b: Riemke Deinum en Tryntsje Klompmaker

Groep 3: Roelie Arkema en Geertje Feenstra

Groep 4: Gretha Seinen en Sjoukje Bijlsma

Groep 5: Sjoukje Meijer en Kim Haytema

Groep 6: Tettie van der Heide en Josien Tuinier

Groep 7: Aukje Griet Weerman

Groep 8: Bert van der Lijn (en Janna van der Meer = 16 vrijdagen)

 

IB (Intern Begeleider):

Baukje Mulder

 

ICT:

Bert van der Lijn

 

Schoolleider:

Bas Pieterse

 

Administratief medewerker:

Anneke van Kalsbeek

 

Conciërge:

Frank Veltman