Wie zijn wij?

CBS De Bolster is een christelijke basisschool in het Zuidwest Friese dorp Balk. Elke dag bezoeken ruim 200 leerlingen onze school. We hebben in schooljaar 2017-2018 acht groepen. Het onderwijs op CBS De Bolster wordt verzorgd door een team van enthousiaste en kundige leerkrachten, gefaciliteerd door een directeur,  een intern begeleider (IB’er), een onderwijsassistente, een administratief medewerker en een conciërge.
Onze school maakt deel uit van Stichting Nije Gaast. Deze Stichting bestuurt 11 bijzondere basisscholen in Zuidwest-Friesland.

 

Ons team

Leerkrachten
Groep 1a/2a: Doetie Geertsma en Aléta Zuiderbaan
Groep 1b/2b: Riemke Deinum en Tryntsje Klompmaker
Groep 3: Roelie Arkema en Geertje Feenstra
Groep 4: Gretha Seinen en Sjoukje Bijlsma
Groep 5: Sjoukje Meijer en Kim Haytema
Groep 6: Tettie van der Heide en Josien Tuinier
Groep 7: Aukje Griet Weerman
Groep 8: Bert van der Lijn en Janna van der Meer

Directeur (a.i.)
Alex van Dal

Intern begeleider (IB’er)
Baukje Mulder

Onderwijsassistente
Tineke van der Meer

Administratief medewerker
Anneke van Kalsbeek

Conciërge
Frank Veltman

ICT’er (en beheerder website)
Bert van der Lijn