Wie zijn wij?

CBS De Bolster is een christelijke basisschool in het Zuidwest Friese dorp Balk. Elke dag bezoeken ruim 220 leerlingen onze school. We hebben in schooljaar 2019/2020 negen groepen (vanaf 01-01-2020 komt daar een instroomgroep voor kleuters bij). Het onderwijs op CBS De Bolster wordt verzorgd door een team van enthousiaste en kundige leerkrachten, gefaciliteerd door een directeur,  een intern begeleider (IB’er), een onderwijsassistente, een administratief medewerker en een conciërge.
Onze school maakt deel uit van Stichting Nije Gaast. Deze Stichting bestuurt 10 bijzondere basisscholen in Zuidwest-Friesland.

 

Ons team 2019/2020

Leerkrachten
Groep 1a/2a: Rachel Boonstoppel en Riemke Deinum
Groep 1b/2b: Tryntsje Klompmaker en Josien Tuinier
Groep 3: Aléta Zuiderbaan-van Strien en Sjoukje Bijlsma
Groep 4a: Roelie Arkema en Sjoukje Bijlsma
Groep 4b/5a : Tietie Wildschut en Marleen Kok (Lucia Groenendal)
Groep 5b:  Wietske de Jong en Josien Tuinier (Lucia Groenendal)
Groep 6: Sjoukje Meijer en Tettie van der Heide
Groep 7: Bert van der Lijn
Groep 8: Aukje Griet Weerman

Directeur (a.i.)
Joop Hakze

Intern begeleider (IB’er)
Baukje Mulder

Onderwijsassistenten
Miranda Regeling
Esmeralda Heugen

Administratief medewerker
Anneke van Kalsbeek

Conciërge
Frank Veltman

ICT’er
Bert van der Lijn