School voor Nieuwkomers

Aan onze school is een school voor nieuwkomers (SVN) verbonden. Dit is een school voor de kinderen die op het asielzoekerscentrum Balk wonen. De naam van de school is De Cocon. Op De Cocon werkt een eigen team met een eigen directeur. Er is wel regelmatige samenwerking tussen De Cocon en De Bolster.

Informatie:
Informatie over SVN De Cocon vindt u op www.nijegaast.nl/decocon