Schoolplan

Elke school beschrijft eens in de vier jaar haar beleid en doelstellingen in een schoolplan. In schooljaar 2018/2019 hebben wij onze visie/missie en onderwijs opnieuw tegen het licht gehouden en op basis daarvan het schoolplan geschreven voor de periode 2019-2023. Hierin kunt u de koers vinden die CBS De Bolster in deze periode vaart.
Het schoolplan wordt ieder schooljaar concreter uitgewerkt in een schooljaarplan. Zodat de koers stap-voor-stap gevaren kan worden.

Hieronder kunt u het schoolplan 2019-2023 downloaden en het schooljaarplan 2019/2020.

 

Download

Schoolplan 2019-2023

Schooljaarplan 2020-2021