Schoolplan

Elke school beschrijft eens in de vier jaar haar beleid en doelstellingen in een schoolplan. Ons schoolplan is opgesteld in 2015 en loopt tot 2019. In 2018 is heeft de school een nieuwe visie geschreven voor de periode 2018-2021 als aanvulling/gedeeltelijke vervanging van het schoolplan. Dit document is te vinden op de pagina ‘Onze visie‘.

Het schoolplan/visiedocument wordt concreet uitgewerkt in schooljaarplannen. Hieronder kunt u het schooljaarplan 2018/2019 downloaden.

 

Download

Schoolplan 2015 – 2019
Schooljaarplan 2018/2019