Schoolplan

Elke school beschrijft eens in de vier jaar haar beleid en doelstellingen in een schoolplan. Ons schoolplan is opgesteld in 2015 en loopt tot 2019.

 

Download

Schoolplan CBS De Bolster 2015 – 2019