De Bolster prikkelt…

Wij willen dat de kinderen van CBS De Bolster zich ‘als een vis in het water voelen’ en vanuit zelfvertrouwen de uitdagingen aan durven gaan om hun eigen toekomst vorm te geven en een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Als school streven wij er naar elk kind uit te dagen en de ruimte te geven zich breed te ontwikkelen, de wereld te ontdekken en daarbij de eigen talenten te benutten.

De Bolster prikkelt…

 

Visieontwikkeling

In het schooljaar 2017-2018 is het team van De Bolster een traject gestart om te komen tot een nieuwe en hedendaagse onderwijsvisie en een daarbij passend duidelijk herkenbaar onderwijsconcept. Dit heeft geresulteerd in onderstaand Visiedocument 2018-2021. In de schooljaarplannen in de periode t/m 2021 wordt deze visie en het bijpassende onderwijsconcept stapsgewijs concreet gemaakt en geborgd in de organisatie.

 

Download

Visiedocument 2018-2021