Een school is een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. Allen hebben een functie binnen de school. Zonder hulp van ouders zouden veel activiteiten binnen een school niet kunnen plaatsvinden. We denken daarbij aan

  • MZR;
  • Lid van de ouderraad;
  • Klassenouder;
  • Hulp bij handvaardigheid, excursies, vervoer enz.

 

MZR

Notulen 3 MZR 17-01-2018

Notulen 2 MZR 14-11- 2017

Notulen 1 MZR 11-9-2017

MZR  notulen 29 juni 2017

MZR notulen 10 april 2017

notulen MZR 13 maart 2017

Notulen MZR 18 januari 2017

 

Ouderraad

Notulen vergadering OR 8 november 2016