Onze school heeft een Leerlingenraad. De Leerlingenraad is onderdeel van ons onderwijs in Actief Burgerschap. De Leerlingenraad bestaat uit zes leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Zij overleggen regelmatig met de directeur en denken mee over zaken die de leerlingen van De Bolster belangrijk vinden. De Leerlingenraad heeft een eigen ideeënbus, waar andere leerlingen hun ideeën in kunnen doen.
De leerlingen in de Leerlingenraad zijn gekozen door hun klasgenoten.

2021-2022:
Er is gestemd!
De leerlingenraad 2021-2022, bestaat uit:
Leerjaar 6, Talin Abdulrahman en Regina Tuinier
Leerjaar 7, Tiemen van der Zee en Irene Veltman
Leerjaar 8, Rixt Bootsma en Rutger Feenstra
De eerste vergadering is op woensdag 15 september a.s.

15-9-2021:

Hallo allemaal,

Vandaag hadden wij onze eerste vergadering. We hebben de rollen en taken verdeeld.

Penningmeester; Tiemen en Rutger
Secretaris; Rixt en Irene
Voorzitter; Talin en Regina

We hebben leuke ideeën en gaan deze in onze volgende vergadering op 29 september bespreken.

Mochten kinderen of ouders leuke tips voor ons hebben, dan kan dat in de speciale brievenbus van de leerlingenraad gedaan worden.

Groetjes van de leerlingenraad