Groep 6

Leerkrachten:
Lucia Groenendal
Sjoukje Meijer

 

Groep 6/7

Leerkrachten:
Wietske de Jong
Sjoukje Meijer

 

Groep 7

Leerkracht:
Bert van der Lijn

 

Groep 8

Leerkracht:
Aukje Griet Weerman

 

Informatie groep 6, 7 en 8

Wereldoriëntatie ~ GOTD

”Grej of the day” of GOTD (grej = Zweeds woord voor ‘een ding’). Grej of the day zijn microlessen gebaseerd op hints, feiten, nieuwsgierigheid, het maken van connecties en herhaling. De lessen kunnen gaan over mensen, plaatsen of gebeurtenissen. Het doel van GOTD is om interesse te wekken bij kinderen, hen aan te zetten tot onderzoek, de nieuwsgierigheid te prikkelen en de interactie tussen de driehoek leerkracht-leerling-ouder(s) te vergroten. Hoe passen we dit toe in de klas: Het concept bestaat uit een 8-10 minuten durende microles ‘The magic micro lesson’ in drie delen. Ook wordt er gebruik gemaakt van lessen uit de methode Topondernemers.

 

Chromebook

Op onze school werken de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 op een Chromebook. Elke leerling heeft een eigen Chromebook en werkt aan zijn of haar leerdoelen voor zowel rekenen, taal als spelling.

De leerkracht kan de ontwikkeling van de leerling nauwkeurig volgen en hierdoor tijdig signaleren en extra aandacht geven. De leerkracht heeft een dashboard en ziet in één oogopslag wanneer een leerling hulp nodig heeft. De leerkrachten hebben zo meer tijd voor individuele aandacht.

 

Leerplein – lokaal

In het lokaal starten en eindigen we de dag met de hele klas. We maken ook veel gebruik van het leerplein. Zo kunnen de leerlingen van groep 6, 7 en 8 samenwerken en van elkaar leren.

 

Zelfstandig werken

Tijdens het werken maken de kinderen gebruik van het zelfstandigwerkblokje. We maken gebruik van de groene en rode kleur. Groen staat voor samenwerken; je mag mij om hulp vragen. Rood staat voor individueel werken. Op deze manier leren de leerlingen omgaan met uitgestelde aandacht.

 

Dans / zang / drama ~ Kunsteducatie

In groep 6 en 7 besteden we ook aandacht aan zingen, dansen en ook aan drama, zodat we aan het eind van groep 8 een mooie musical neer kunnen zetten. De groepen zingen regelmatig samen; fantastisch zo’n groot koor!

De leerlingen van groep 6 en 7 krijgen vanaf mei muziekworkshops die verzorgd worden door het Toanhûs. Dit jaar staat het slagwerk centraal. Daarnaast besteedt de leerkracht aandacht aan tekenen, handvaardigheid, muziek en drama.

 

Wist je dat …

… groep 7 en 8 jaarlijks het Kinderkerkenpad volgen.

… groep 8 jaarlijks meedoet met de Kinderpostzegelactie.

… groep 7 jaarlijks meedoet aan het Nationaal Verkeersexamen.

… groep 7 en 8 jaarlijks aandacht besteden aan het thema ‘WOII’.

… groep 8 jaarlijks op kamp gaat.

… groep 6, 7 en 8 jaarlijks deelnemen aan sporttoernooien.

… groep 8 jaarlijks Bolster Got Talent organiseert voor de hele school.

… groep 6, 7 en 8 om de 6 weken naar de bibliotheek gaat om boeken te lenen.

 

Handige documenten:

Rekenen

Schema breuk, kommagetal, procent
Schema metriekstelsel

 

Handige links:

Rekenen

https://www.rekenen.nl/
http://www.breukenoefenen.nl/
http://www.goedrekenonderwijs.nl/rekenhulp/

 

Taal

Spelling oefenen: https://www.spelling.bloon-methode.nl/
Engels oefenen: https://wrts.nl/signin
Taal oefenen: https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-7
Woordentrainer: https://www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer/
Woordenschat: https://leestrainer.nl/Woordenschat/vanatotz.html

SODC 

Wereldoriëntatie

Topografie: https://www.topomania.net/topo/europa
Topografie: https://www.topomania.net/topo/wereld 
Verkeer: https://examen.vvn.nl/oefenen