Groep 4

Leerkrachten:
Tietie Wildschut
Roelie Arkema

 

Groep 5

Leerkrachten:
Irene Paauw
Marleen Kok

 

Informatie groep 4, 5

 

Kanjertraining

Bij ons op school maken we gebruik van de Kanjertraining. De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij – als zich problemen voordoen – oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie, angst of onverschilligheid. 

Na de zomervakantie starten we met de Gouden weken. Dat betekent dat we de weken tot de herfstvakantie gebruiken om een goede sfeer in de groep te krijgen. Dit doen we door middel van spelletjes en oefeningen uit de Kanjertraining. Verder worden de klassenregels samen bepaald en leren we de kinderen zich er aan te houden.    

 

Lezen

Om de 6 weken gaan we met de groep naar de bibliotheek. Hier kiezen de kinderen een boek die ze in de klas kunnen lezen. 

In de middenbouwgroepen lezen we groep doorbrekend. Dit jaar lezen de kinderen elke donderdag in tweetallen. Dat betekent dat iemand uit groep 4 bijvoorbeeld leest met iemand uit groep 5. We kijken naar het leesniveau van de kinderen en bepalen zo welke tweetallen samen gaan lezen. 

 

Chromebook

Op onze school werken de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 op een Chromebook. De papieren boeken zijn verleden tijd. Elke leerling heeft een eigen Chromebook en werkt aan zijn of haar leerdoelen voor zowel automatiseren, rekenen, taal als spelling.

In groep 4

Onze rekenlessen worden gegeven met de methode Wereld in getallen. Hierbij horen werkboeken waar de kinderen uit werken. Onze taal/spellingmethode is Taalactief. Ook bij deze methode horen werkboeken.

In groep 4 heeft iedere leerling zijn/haar eigen Chromebook en deze wordt vooral gebruikt voor extra oefeningen op lees-, spelling- en rekengebied.

In groep 5

Vanaf groep 5 werken de kinderen op hun Chromebook.

De leerkracht kan de ontwikkeling van de leerling zeer nauwkeurig volgen en hierdoor tijdig signaleren en extra aandacht geven. De leerkracht heeft een dashboard en ziet in één oogopslag wanneer een leerling hulp nodig heeft. Ook het nakijken van schriften is verleden tijd. De leerkrachten hebben meer tijd voor individuele aandacht en voor het voorbereiden van de lessen.

 

Zelfstandig werken

Tijdens het werken maken de kinderen gebruik van het zelfstandig werkblokje. We maken gebruik van de groene en rode kleur en het vraagteken.  Groen staat voor samenwerken; je mag elkaar om hulp vragen. Rood staat voor individueel werken; je wilt niet gestoord worden. Het vraagteken betekent dat je niet weet hoe je een opdracht moet maken. Je wordt geholpen door de leerkracht of door een mede leerling. Op deze manier leren de leerlingen omgaan met uitgestelde aandacht. 

 

Topondernemers

Als methode van wereldoriëntatie maken wij gebruik van Topondernemers. We werken hierbij geïntegreerd aan de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. De methode wil kinderen de wereld laten ontdekken aan de hand van uitgewerkt en concreet ondersteunend thematisch onderwijs. Kinderen worden uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn. 

 

Kunsteducatie

Het Toanhûs organiseert  lessen/projecten op het gebied van tekenen, drama en (bewegen op) muziek bij ons op school. Dit jaar staan muzieklessen centraal die door juf Louiza van het Toanhûs verzorgd worden. De kinderen zingen, dansen en bespelen muziekinstrumenten. Uiteindelijk gaan ze een muziekvoorstelling organiseren en uitvoeren!