Groep 0/1

Per 01-01-2020 zijn wij gestart met een instroomgroep voor nieuwe kleuters; groep 0/1.

Leerkracht:
Irene Paauw (i.paauw@nijegaast.nl)
Tryntsje Klompmaker (t.klompmaker@nijegaast.nl)

Informatie:
Informatieboekje onderbouw 2019-2020

Kleuternieuws januari 2020

Op 6 januari 2020 zijn we van start gegaan met de nieuwe instroomgroep 0/1. De eerste weken zijn we vooral bezig met de gouden weken, zodat we elkaar goed leren kennen. Ook zijn we begonnen met thema de brandweer. Juf Irene heeft namelijk een kat, die niet meer van de schutting af durfde. Met de leerlingen kwamen we al gauw tot een oplossing, namelijk de brandweer bellen! De brandweer helpt namelijk ook met het redden van dieren. Het leek ons een goed idee om ook in de klas een brandweerkazerne te maken, in geval van nood. Hiervoor hadden we sowieso helmen nodig en brandweerblussers. De brandweerblussers hebben de kinderen zelf gemaakt! Bij de watertafel is er een brandweerboot en brandweervliegtuig om te kijken of alles goed gaat, of dat er mensen/dieren gered moeten worden. Met de duplo redden de leerlingen o.a. de poes uit de boom. Ook mochten de kinderen een brandweerboot tekenen en kleurplaten inkleuren van brandweer Sam. Daarnaast zijn we op excursie geweest naar de brandweer. Dit was een groot feest! We kregen uitleg over de outfit van de brandweer en de brandweerauto. Ook mochten we helmen passen, in de brandweerauto zitten en buiten helpen met blussen. Het was zeer geslaagd.

Zoals u leest, werken we veel vanuit het kind. Er is een „probleem‟, hoe lossen we dit op? Hierdoor zijn de leerlingen meer gemotiveerd en leren ze dus meer! Ze leren door te spelen en zelf te ontdekken. We kiezen thema’s die dichtbij de belevingswereld van de kinderen staan. Kleine thema’s, zoals de kat, de auto, de slaapkamer, de supermarkt, etc.

We starten dan eerst met het activeren van de voorkennis, wat weten we al? Natuurlijk komt dan ook de vraag: wat willen we nog weten? De kinderen worden hierdoor gestimuleerd creatief te denken. Als leerkracht sturen we dit, door de juiste vragen te stellen, wel een bepaalde richting op. Er zijn 4 plekken waar kinderen leren: de werkplaats, tijdens spel, het gesprek en losse activiteiten. De werkplaats hoeft niet een fysieke ruimte te zijn. Het is de plek waar we werken aan het thema, aan het oplossen van het probleem. Hier is ruimte voor ontwerpend leren (hoe ziet het eruit, wat heb je nodig om, …). We werken dus vaker aan een groepswerk in plaats van veel losse werkjes. We werken meer procesgericht dan productgericht. Wilt u meer weten over onze manier van werken? Op maandagavond 20 januari is er om 19:30 een informatieavond voor nieuwe ouders. Welkom!