Aanmelden nieuwe leerling(en)

Vanaf de vierde verjaardag begint de basisschoolperiode van een kind. U kunt uw kind al aanmelden als hij/zij drie jaar is. Als u overweegt uw kind bij ons op school aan te melden, stellen we het bijzonder op prijs als u met uw zoon/dochter op onze school komt kennismaken. U kunt dan de sfeer op school proeven, uw zoon/dochter kan kennismaken met toekomstige klasgenootjes en leerkrachten. U kunt dan de school bekijken en geïnformeerd worden over de gang van zaken op school en vanzelfsprekend kunt u vragen stellen. Ook ontvangt u de schoolgids en een voorlopig inschrijfformulier.

Als u besluit uw kind aan te melden op onze school, vult u het voorlopig inschrijfformulier in en levert u dit in bij de directeur van de school. Zodra wij de aanmelding verwerkt hebben, ontvangt u daar een bevestiging van.
Ongeveer twee maanden voordat uw kind vier jaar wordt, nodigt de groepsleerkracht u uit voor een intakegesprek. In dit gesprek bespreken wij uw verwachtingen van de school en de onderwijsbehoefte van uw kind. In het kader van de Wet Passend Onderwijs wordt door de school bekeken of wij uw kind het onderwijs kunnen bieden dat het nodig heeft. Bij een positief besluit ontvangt u het definitieve inschrijfformulier en schrijven wij uw kind officieel in. Hiervan ontvangt u een bevestiging.
Bij gezinnen die nieuw zijn op onze school komt de groepsleerkracht na ongeveer drie maanden op huisbezoek.

Wilt u onze school komen bekijken, neem dan contact met ons op via 0514-602052 of bolster@nijegaast.nl.

 

Download

Het voorlopig inschrijfformulier kunt u hier downloaden: Voorlopig inschrijfformulier CBS De Bolster

Aanmelden 2021-2022