image

Welkom op CBS De Bolster

De Christelijke Basisschool 'De Bolster' ontleent haar naam aan de negen kastanjebomen bij de school. Bij de onthulling van de naam (1991) is op het plein van de kleuterafdeling een kastanjeboom geplant.

Zoals de bolster een unieke vrucht beschermt, zo proberen wij binnen onze school de kinderen te beschermen en een veilige plaats te bieden waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien tot een eigen persoonlijkheid. Daarbij vinden wij het belangrijk samen verantwoordelijkheid te dragen voor Gods schepping.

De onderwijzer helpt het kind te ontwikkelen door zich te verbinden en af te stemmen op het kind, door doelen op te stellen en te kijken welke ondersteuning er nodig is om dat te bereiken.

De intern begeleider draagt bij aan verbinding tussen het onderwijs, de onderwijzer, ouder en kind en draagt zorg voor optimale ondersteuning en ontwikkeling. Coördineren, coachen en observeren spelen een belangrijke rol.

De schoolleider draagt de eindverantwoordelijkheid, geeft leiding, stuurt aan, omvat en omarmt het geheel, draagt zorg voor optimale omstandigheden en ondersteuning ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen, de leerkrachten, het onderwijs.

Social Schools 3.0

Een app voor de versterking van de communicatie en samenwerking tussen school en ouders !

Social Schools 3.0 is een app die de communicatie en samenwerking tussen school en ouders versterkt. In schooljaar 2017-2018 starten wij met het communicatieplatform. In schooljaar 2018-2019 zullen we daar het portfolio aan toevoegen. Zo kunnen leerlingen, ouders en school samenwerken aan nog beter onderwijs!

 

Wilt u meer weten klik dan op onderstaande link:

www.socialschools.nl

Snappet voor groep 5-8

snappet

Bewezen verbeterd leerresultaat, minder werkdruk, beter inzicht en overzicht in de klas!

Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Meer dan 1.400 basisscholen verruilden hun papieren werkboeken voor Snappet. Leerlingen, leerkrachten, én schoolbesturen zijn het eens: Snappet leidt tot verbeterd leerresultaat, meer tijdwinst, en beter inzicht en overzicht in de klas.

Wij werken in de groepen 5 tot en met 8 met Snappet voor de vakken rekenen, taal en spelling.

Wilt u meer weten klik dan op onderstaande link:

snappet.org