image

Welkom op CBS De Bolster

De Christelijke Basisschool 'De Bolster' ontleent haar naam aan de negen kastanjebomen bij de school. Zoals de bolster een unieke vrucht beschermt, zo proberen wij binnen onze school de kinderen een veilige plaats te bieden waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien tot een eigen persoonlijkheid. Daarbij vinden wij het belangrijk samen verantwoordelijkheid te dragen voor Gods schepping.

Wilt u meer weten over onze school? Kijkt u daarvoor rustig rond op deze website. Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen! Maakt u daarvoor een afspraak met onze directeur Elise Wildeboer. Zij staat voor u klaar om u de school te laten zien en uw vragen te beantwoorden.

Bekijk onze schoolpresentatie in de bovenstaande PDF

Let op: Op alle Apple devices alleen te bekijken via Chrome

>Klik op de button in de PDF

 

Leerkracht Bert van der Lijn vertelt over zijn ervaring met Spoar 8 en het werken met de Fak Taal Formule in zijn klas.

Aanmelden

Zoekt u een basisschool voor uw kind(eren), aarzel dan niet en neem contact met ons op!

Als uw kind 3 jaar is of als u door bijv. een verhuizing op zoek bent naar een basisschool voor uw kind, dan vertellen wij u graag over onze school en hoe wij onderwijs vormgeven. Onze directeur leidt u rond en beantwoordt uw vragen. Wij nemen de tijd voor u, daarom vragen wij u een afspraak te maken. Dan kan via bolster@nijegaast.nl of 0514-602052.

Meer informatie?

Aanmelden 2021-2022

U kunt zich voor uw bezoek inlezen in onze Schoolgids CBS de Bolster 2022-2023

Onze onderwijsvisie

 

In de schoolplanperiode 2019-2023 koerst onze werkwijze richting ’21ste eeuws Ontwikkelingsgericht Onderwijs’.

In 2018 hebben wij op onze school een nieuwe onderwijsvisie geformuleerd. De komende jaren groeien wij richting een school waar het onderwijs ontwikkelingsgericht is. Dit houdt in dat wij schoolbreed gaan werken met betekenisvolle thema’s en aansluiten bij de ontwikkelingsfasen die de leerlingen doorlopen. Door middel van leergesprekken en portfolio’s richten wij ons, naast kennisconstructie, op de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en hun positieve invloed op de groep/school/maatschappij. Wij geven de leerlingen de vaardigheden en ruimte om hun eigen competenties en talenten te ontdekken, ontwikkelen en benutten.

Meer informatie?
Lees ons Schoolplan 2019-2023