image

Welkom op CBS De Bolster

De Christelijke Basisschool 'De Bolster' ontleent haar naam aan de negen kastanjebomen bij de school. Zoals de bolster een unieke vrucht beschermt, zo proberen wij binnen onze school de kinderen een veilige plaats te bieden waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien tot een eigen persoonlijkheid. Daarbij vinden wij het belangrijk samen verantwoordelijkheid te dragen voor Gods schepping.

Wilt u meer weten over onze school? Kijkt u daarvoor rustig rond op deze website. Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen! Maakt u daarvoor een afspraak met onze directeur, Alex van Dal. Hij staat voor u klaar om u de school te laten zien en uw vragen te beantwoorden.

Social Schools 3.0

Een app voor de versterking van de communicatie en samenwerking tussen school en ouders !

Social Schools 3.0 is een app die de communicatie en samenwerking tussen school en ouders versterkt. In schooljaar 2017-2018 starten wij met het communicatieplatform. In schooljaar 2018-2019 zullen we daar het portfolio aan toevoegen. Zo kunnen leerlingen, ouders en school samenwerken aan nog beter onderwijs!

 

Wilt u meer weten klik dan op onderstaande link:

www.socialschools.nl

Snappet voor groep 5-8

snappetBewezen verbeterd leerresultaat, minder werkdruk, beter inzicht en overzicht in de klas!

Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Meer dan 1.400 basisscholen verruilden hun papieren werkboeken voor Snappet. Leerlingen, leerkrachten, én schoolbesturen zijn het eens: Snappet leidt tot verbeterd leerresultaat, meer tijdwinst, en beter inzicht en overzicht in de klas.

Wij werken in de groepen 5 tot en met 8 met Snappet voor de vakken rekenen, taal en spelling.

Wilt u meer weten klik dan op onderstaande link:

snappet.org

Reünie 150 jaar CBS De Bolster

Dit schooljaar bestaat onze school 150 jaar!

In 1868 werd de School met de Bijbel te Balk opgericht. Sinds 1991 heet de school CBS De Bolster. We hebben een rijke geschiedenis en heel veel Balksters hebben op onze school gezeten. Wij willen dit jubileum vieren en iedereen die ooit op onze school heeft gezeten van harte uitnodigen voor een grote reünie op zaterdag 29 september 2018 van 10.00 uur – 17.00 uur in de sporthal te Balk.

Wilt u meer weten klik dan op onderstaande link:

www.bolster150.nl