De naam
De Friese naam “Barte” is de naam voor een losse, houten brug over een sloot of vaart. Als naam voor de school betekent het: de brugfunctie die de school vervult in de opvoeding van kinderen tot zichzelf respecterende, mondige maar ook zorgzame volwassenen. Bekijkt u ook eens ons prachtige kunstwerk bij de onderbouwingang. Hierop staat een barte afgebeeld met daarop een volwassene met kind . Het logo is destijds ontworpen door mevr. A. v.d. Valk.

Richting
N.B.B. “De Barte” is een basisschool voor Neutraal Bijzonder Basis (N.B.B.) onderwijs. Dit houdt in dat het onderwijs uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.
De leerling kan dus een levensbeschouwing opbouwen en van daaruit een eigen inbreng hebben. Het respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing en voor de ander staat bij ons voorop.
Concreet betekent dit dat godsdienst- en/of ander vormend onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag gegeven wordt, maar ook dat we zo nu en dan daadwerkelijk meedoen in diensten.