Veilig leren lezen kim-versie op onze school

De leesmethode Veilig leren lezen voor groep 3 is vernieuwd.
Ook op onze school zijn we met de nieuwe Kim versie begonnen.
Een beknopt overzicht met de belangrijke vernieuwingen.

• De nadruk ligt niet op het woord “hakken en plakken” r-aa-k  raak,
maar op zoemend lezen r aaaa k. Op deze manier wordt voorkomen dat de kinderen heel
lang in dat hakken en plakken blijven hangen.
• Direct vanaf de eerste week is er een koppeling tussen lezen en spellen. Al in de eerste week
krijgen de kinderen een dictee. Ze leggen de woorden op een magnetische letterdoos. Hierbij krijgen ze duidelijke strategieën aangeboden.
• Vanaf kern 1 kunnen de kinderen samen de leesboekjes lezen die bij de methode horen.
Er staan net geleerde woorden in en moeilijkere woorden die de leerkracht voorleest óf een kind dat al kan lezen.
• De veilig en vlot boekjes (woordrijen) waren in de oude methode voor elk niveau gelijk. Bij de nieuwe methode heb je maan en zonboekjes. Voor de kinderen die net beginnen met lezen het maanboekje en voor de kinderen die al kunnen lezen het zonboekje.
• De kinderen kunnen nu uit drie oefeningen op de computer kiezen. Namelijk De dierentuin
voor woordenschat, De speeltuin voor taallesjes en De Bibliotheek om te lezen.
• Tot slot is er veel meer keuze in de boekjes die bij de kernen passen. Bij de oude methode waren er alleen “verhalenboekjes”. Deze hebben we bij de nieuwe methode ook. Daarnaast hebben we nu ook nog boekjes met rijmpjes, stripboeken, prentenboeken en “weetboeken”.