Snappet

SnappetIn de zomervakantie zijn alle leerkrachten van de Barte op cursus geweest. We hebben geleerd hoe we Snappet kunnen gebruiken. Dagelijks leren we weer nieuwe dingen en worden de lessen effectiever. Wat ons al wel opvalt is dat kinderen meer stof maken. Moesten we vorig jaar sommige kinderen echt achter de broek zitten, dankzij Snappet is dat anders. Het analyseren van de gemaakte stof is een verademing. Het is direct duidelijk wat kinderen goed en kunnen en waar ze nog instructie voor nodig hebben.

Geconcludeerd kan worden dat de eerste bevindingen positief zijn.