DE BARTE: EEN SCHOOL MET AANDACHT!

Visie en uitgangspunten

N.B.B. “De Barte” schept een sfeer waarin ieder kind zich geaccepteerd voelt met zijn eigen mogelijkheden op verstandelijk terrein, motorisch/ fysisch maar ook op sociaal en emotioneel vlak.

Daarbij houden we rekening met de eigen geaardheid van de kinderen, hun verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie.

Wij richten het onderwijs zo in dat elk kind bij bepaalde vakken op zijn/haar niveau wordt aangesproken en vanuit dat niveau wordt uitgedaagd om zich nieuwe leerstof eigen te maken. Onze prioriteit ligt ook op het gebied van Zelfstandig Werken.

Vanuit deze achtergrond willen we voor de kinderen:

Zelfstandig werken 

We willen de leerlingen een eigen verantwoordelijkheid geven t.a.v. bepaalde leeropdrachten. Dit uit zich onder anderen in het werken met dag- en weektaken. De leerstofopdrachten komen uit methodeboeken maar ook uit allerlei extra materialen en via software op de computer.

Pedagogisch klimaat

Wij werken met de kinderen aan een veilig schoolklimaat. Hoe we met elkaar omgaan is voor ons belangrijk. In de groep wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden. Wij werken met een erkende methode om een veilige leerklimaat te creëren en te verbeteren.

Thematisch werken 

Gedurende het hele schooljaar staan er verschillende (seizoensgebonden) thema’s centraal.

Bij dit alles zorgen we dat onze leermaterialen up to date blijven. We volgen en bespreken nieuwe ontwikkelingen in onderwijs en maatschappij. Op deze manier zorgen wij voor professioneel onderwijs aan uw kinderen.