Sinterklaas voor minder bedeelden

Op 22 november zijn de cadeautjes opgehaald. Allen hebben wij een klein cadeautje gemaakt voor de minder bedeelden. Rienetta en Mirjam hebben school gevraagd of wij mee wilden doen. Het enige wat ik heb gedaan is een mail verstuurd en de leerkrachten hebben er aandacht aan besteedt. Geweldig wat we dan als school samen kunnen […]

Het gaat zoals het gaat

Elke schooljaar stromen er nieuwe ouders in de school. Vooral wanneer het om de oudste gaat is het wennen. Er gebeuren zoveel dingen, het zal eerst lastig zijn om alles te filteren. Wanneer je de eerste nieuwsbrief krijgt zal het boordevol met informatie staan waar je niet direct een touw aan vast kan knopen. Het […]

Marion Slijpen komt op school

25 januari zal er een ouderavond plaatsvinden. Het gaat over ouderbetrokkenheid en is voor alle ouders. Wat kunnen school en ouders voor elkaar betekenen. Zijn er nog drempels en kunnen zaken beter? Tijdens deze avond komt Marion Slijpen hier over vertellen en zet ons in de actieve stand. Het wordt een leuke avond.

Nieuwe gezichten

Op school hebben we een nieuw gezicht. Een keer in de twee weken is Geert Talsma bij ons op school. Hij is onze nieuwe conciërge.  We merken nu al dat hij bij ons is. Hij heeft de afgelopen weken al een paar mooie klussen gedaan. Klussen die we zelf niet hadden kunnen doen. Zo heeft […]

Minder cijfers

Onze school wil passend onderwijs bieden. Het is niet alleen een wil het is ook een wettelijke verplichting. Alle kinderen horen bij ons op school. Toch brengt dit wel veranderingen met zich mee. We hebben een hele duidelijk boven en onderlaag op school met betrekking tot leren. Daarom hebben we voor verschillende vakken groepsplannen. De […]

Opgraving achter de school

We mochten naar de opgravingen die achter de school plaats vinden. Erg interessant wat er allemaal gevonden is in het weiland. Een waterput, een rond gebouw waarvan ze nog niet precies weten wat het is geweest, een kelder van halve kloostermoppen en een prachtig skelet van een paard (een hengst in dit geval). Vanmiddag wordt […]

Bag to schools

In het kader van Ho net yn de Kliko doen wij weer mee met een kledinginzamelactie. Op 20 juni worden de zakken met kleding opgehaald. Het mag in gewone vuilniszakken maar het mag ook in de zakken die wij over twee weken uit zullen delen. Vanaf 14 juni verwachten wij de zakken op school. Oude […]

Feestavond

Donderdag 8 juni organiseren we een feestavond. Om 18.45 kunt u binnen komen in de Begine. We starten om  19.00 en het enige wat u moet doen is kijken en klappen. Om 20.30 gaat u met een glimlach naar huis. De volgende dag mag groep 1 tot en met 4 als het nodig is uitslapen. […]

Speellokaal

Het verbouwen en verbeteren van school gaat maar door! We gaan nu het plafond van het speellokaal aanpakken. Het plafond moet vervangen worden. De schrootjes zitten nu voor een bepaald soort stof wat begint af te brokkelen. Nu we de kans hebben willen we een licht plafond. Zo sluit het speellokaal meer aan bij de […]

Himmeldei

In verschillende groepen hebben we het dorp schoongemaakt. Bermen, perkjes en stoepen zijn weer helemaal schoon. Het past bij het project Ho, net yn ‘e kliko waar wij ook aan mee gaan doen. Door de kinderen het dorp schoon te laten maken zien ze wat voor bende er kan ontstaan en bedenken ze zich wel […]

De natuur in de school

Christina en Lina zijn samen met de kinderen plantjes aan het opkweken. Het kantoor van Meindert staat dan ook vol met kweekpotjes. Elke ochtend is hij in de weer om de plantjes water te geven. Bij het hek heeft Hilbrand een stuk grond vrijgemaakt waar de perkplantjes straks ingezet worden. Er worden bloemen, tomaten, komkommers […]

De Kloostertuin

In Hemelum wordt een Kloostertuin aangelegd. Daar wordt nu nog hard gewerkt door grote mensen met grote machines. Nog even geduld en dan mogen de kinderen van De Barte er ook aan het werk in hun eigen schoolmoestuin. Omdat er nog heel wat te doen is voordat de Kloostertuin klaar is, kunnen wij alle (financiële) […]

Inloopkwartier

Op dinsdag en donderdag is om kwart over acht de school open. Voortaan mag u op deze twee dagen uw kind binnen brengen. U kunt even rondsneupen in de groep en werkjes bekijken. In groep 1 en 2 is dit elke dag de manier van binnenkomen. Dat blijft zo. Binnen komen met uw kind is […]

Himmeldei

In verschillende groepen hebben we het dorp schoongemaakt. Bermen, perkjes en stoepen zijn weer helemaal schoon. Het past bij het project Ho, net yn ‘e kliko waar wij ook aan mee gaan doen. Door de kinderen het dorp schoon te laten maken zien ze wat voor bende er kan ontstaan en bedenken ze zich wel […]

IEP eindtoets (voor groep 8)

Vanaf schooljaar 2014-2015 maken alle leerlingen van groep 8 verplicht een eindtoets. De eindtoets meet het taal- en rekenniveau van uw kind na acht jaar basisschool. Scholen kunnen zelf kiezen welke (door het ministerie van OCW goedgekeurde) eindtoets ze afnemen. Onze onderwijsvereniging heeft gekozen voor de IEP eindtoets. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs. […]

Doppen voor KNGF

Zoals de meeste mensen wel weten sparen we nog steeds met z’n allen doppen om hulphonden van het KNGF een opleiding te kunnen geven. Graag willen we deze actie nog weer even bij u onder de aandacht brengen. In de hal op school staat een ton waar u de doppen in kunt doen. Graag schoongespoeld […]

Technisch lezen, wat is het?

De woorden technisch lezen gebruiken wij op school heel vaak. Het gaat om de techniek van het lezen. Vlot lezen is ontzettend belangrijk in onze maatschappij. Wanneer je niet kan lezen als volwassenen krijg je de stempel analfabeet. De meeste mensen komen er niet voor uit dat ze niet goed kunnen lezen. Ze hebben allemaal […]

Thema winter in de bovenbouw

De bovenbouw is na de vakantie gestart met het thema: winter. De klas wordt omgetoverd tot een vogelkijkhut. We doen op 27 januari mee aan de vogeltuintelling. Van te voren gaan we ons verdiepen in de verschillende soorten vogels. Er is een ijsleskist geleend bij het Fries scheepvaart museum. Hier zitten allerlei winter attributen in […]

Handelingsplan en plan van aanpak

Twee keer per jaar hebben we op school landelijke toetsen. Alle kinderen in Nederland maken deze toetsen voor de vakken rekenen, spelling en technisch lezen. Door de scores te vergelijken komt er een gemiddelde uit. Kinderen scoren of er boven of er onder. Wanneer kinderen te ver er onder schieten krijgen deze kinderen extra aandacht. […]

Startgesprekken

Aan het begin van het schooljaar hebt u een startgesprek gehad met de leerkracht. U hebt aan kunnen geven hoe uw kind het beste leert en wat u van ons verwacht qua communicatie. We zijn nog niet zover dat alles op rolletjes loopt. Toch denken wij wel dat de lijnen ietsje korter zijn. Ouders die […]

Hoe was het op school?

Bovenstaande titel is een veel gevraagde vraag. Na schooltijd is het eerste wat heit of mem vragen. Sommige praten honderduit en sommige kinderen weten niets te vertellen. Het was wel leuk en meer komt er niet uit. Het kan aan de vraagstelling liggen. De vraag hoe het was is erg breed. Kinderen weten niet waar […]

Veilig leren lezen kim-versie op onze school

De leesmethode Veilig leren lezen voor groep 3 is vernieuwd. Ook op onze school zijn we met de nieuwe Kim versie begonnen. Een beknopt overzicht met de belangrijke vernieuwingen. • De nadruk ligt niet op het woord “hakken en plakken” r-aa-k  raak, maar op zoemend lezen r aaaa k. Op deze manier wordt voorkomen […]

Een ander gezicht voor de groep

Juf Neeltsje is op donderdagmiddag intern begeleidster in Oudemirdum. Juf Henriette Meijer uit Sneek komt haar vervangen. Juf Henriette werkt twee dagen bij de kleuters in Oudega op de Fluessen. Ze vindt het ontzettend leuk op onze school een middag les te geven. Het is voor de kleuters wel even wennen omdat Juf Neeltsje altijd […]

Schuifdeuren

Als u binnenkomt op school dan zult u merken dat het open is. We hebben kasten weggedaan en meer ruimte gecreëerd. De schuifdeuren kunnen na jaren weer open. Zo krijgen we de open school die we graag willen zijn. Kinderen kunnen rustig werken op de gang en wij als leerkrachten kunnen dit proces zien. Zo […]

Snappet

In de zomervakantie zijn alle leerkrachten van de Barte op cursus geweest. We hebben geleerd hoe we Snappet kunnen gebruiken. Dagelijks leren we weer nieuwe dingen en worden de lessen effectiever. Wat ons al wel opvalt is dat kinderen meer stof maken. Moesten we vorig jaar sommige kinderen echt achter de broek zitten, dankzij Snappet […]

Start van het schooljaar

Maandag 29 augustus was de eerste dag van het nieuwe schooljaar. We zijn gestart met Snappet en twee nieuwe teamleden. Als directeur kan ik zeggen dat we een rustige start hebben van het schooljaar. Er is een duidelijke structuur en zaken lopen. De rust vertaald zich naar de kinderen. Het is gezellig op school. De […]