Minder cijfers

Onze school wil passend onderwijs bieden. Het is niet alleen een wil het is ook een wettelijke verplichting. Alle kinderen horen bij ons op school. Toch brengt dit wel veranderingen met zich mee. We hebben een hele duidelijk boven en onderlaag op school met betrekking tot leren. Daarom hebben we voor verschillende vakken groepsplannen. De klas is verdeeld in drie groepen en elke groep krijgt les op zijn niveau. Snappet helpt hier enorm bij.

Nu we kinderen van verschillende niveaus op school hebben is het heel lastig om een oordeel te geven over hoe kinderen het in de klas doen. Vroeger kreeg de hele klas een cijfer op rekenen. Met de introductie van passend onderwijs kan je dit niet langer meer volhouden. We passen de lesstof aan maar ook het beoordelen. Een kind met een laag IQ doet vreselijk zijn best maar krijgt op een reguliere toets altijd een onvoldoende. Dit past niet langer bij onze school.

We willen de kinderen beoordelen hoe ze zijn. Daarom stappen we dit schooljaar over op een portfolio. In dit portfolio komen werkstukken, verhalen, kindplannen en meer waar de kinderen en de leerkracht trots op zijn. Het is een ontwikkeldocument die elk schooljaar meegaat. Delen van het rapport komen terug in het portfolio, er zijn ook delen die verdwijnen.  Een portfolio is opbouwend. Toch gaan we de kinderen plaatsen in een niveau. Dit doen we al jaren met behulp van onafhankelijke toetsen. De uitslagen van de toetsen krijgt u als ouder te zien.  De plaatsingwijzer wordt vanaf groep 6 ingevuld en wordt besproken.

Het is onze bedoeling dat de portfolio een document is wat het kind aan iedereen wil laten zien.

Wij kijken er naar uit om dit verder te ontwikkelen.