Marion Slijpen komt op school

25 januari zal er een ouderavond plaatsvinden. Het gaat over ouderbetrokkenheid en is voor alle ouders. Wat kunnen school en ouders voor elkaar betekenen. Zijn er nog drempels en kunnen zaken beter? Tijdens deze avond komt Marion Slijpen hier over vertellen en zet ons in de actieve stand. Het wordt een leuke avond.