IEP eindtoets (voor groep 8)

Vanaf schooljaar 2014-2015 maken alle leerlingen van groep 8 verplicht een eindtoets. De eindtoets meet het taal- en rekenniveau van uw kind na acht jaar basisschool.
Scholen kunnen zelf kiezen welke (door het ministerie van OCW goedgekeurde) eindtoets ze afnemen. Onze onderwijsvereniging heeft gekozen voor de IEP eindtoets. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs. Zo’n 45.000 leerlingen maken dit jaar de IEP Eindtoets.

Wat meet IEP?
De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag van de eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat uw kind beheerst én een advies voor een schoolniveau.
De IEP Eindtoets:

  • meet lezen, taalverzorging en rekenen;
  • geeft kinderen die meer kunnen dan de verplichte niveaus kans dit te laten zien;
  • sluit écht aan bij het Referentiekader taal en rekenen, zoals opgesteld door het Ministerie van OCW.

De IEP Eindtoets vindt plaats op 19 en 20 april 2017, elk op een ochtend van maximaal 2 uur. Op beide dagdelen werkt uw kind aan taal- en rekenopgaven.

Op de website http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets kunt u ook altijd nog informatie na lezen.