Himmeldei

In verschillende groepen hebben we het dorp schoongemaakt. Bermen, perkjes en stoepen zijn weer helemaal schoon. Het past bij het project Ho, net yn ‘e kliko waar wij ook aan mee gaan doen. Door de kinderen het dorp schoon te laten maken zien ze wat voor bende er kan ontstaan en bedenken ze zich wel twee keer wanneer ze iets op de grond gooien. Samen houden we ons dorp mooi.