Handelingsplan en plan van aanpak

Twee keer per jaar hebben we op school landelijke toetsen. Alle kinderen in Nederland maken deze toetsen voor de vakken rekenen, spelling en technisch lezen. Door de scores te vergelijken komt er een gemiddelde uit. Kinderen scoren of er boven of er onder. Wanneer kinderen te ver er onder schieten krijgen deze kinderen extra aandacht. Dit doen we door een plan te schrijven een zogenaamd handelingsplan. Hierin staat beschreven welke extra handelingen we doen in de klas en met welk doel. De leerkrachten schrijven zelf het plan en Neeltsje denkt mee. Het belangrijkste is dat de plannen ook uitgevoerd worden dat betekent dat alles wat beschreven wordt realistisch moet zijn. Een handelingsplan heeft een looptijd van twee maanden. Een plan van aanpak gebruiken we wanneer een kind langer onder het gemiddelde scoort. Een plan van aanpak kan een jaar of jaren duren.

Sommige kinderen zullen altijd onder het gemiddelde score. Dat is helemaal niet erg. De toets toetst alleen maar het rekenen en of het lezen. Of een kind sociaal is of behulpzaam wordt niet getoetst. Scoor je onder het gemiddelde dan is er geen reden voor paniek. Samen met u kunnen we heel veel doen om het leerrendement te verhogen.