We volgen de landelijke richtlijnen voor de bestrijding van het coronavirus.
Kinderen in het basisonderwijs hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden en ook niet tot de leerkracht. Volwassenen houden de 1,5 meter afstand aan in en buiten de school.
Vanuit het landelijke protocol mogen ouders weer op het plein komen. Ook op het plein geldt 1,5 meter afstand houden van elkaar. Dat betekent dat u niet allemaal uw kind tot de ingang van de school kunt brengen. Er is pleinwacht op het plein. U kunt uw kind met een gerust hart nog even buiten laten spelen. Wanneer de bel gaat, gaat iedereen naar binnen.
Onze scholen voldoen allemaal aan de ventilatienormen. Op geen enkele school is een ventilatiesysteem actief, die de lucht laat circuleren in 1 ruimte.  Dit zijn de systemen waarvan het RIVM aangeeft die te mijden.

Klimaatsystemen Nije Gaast

Ouders kunnen ook weer in de school komen. Dit kan alleen wanneer de triage is toegepast. Omdat dat bij het ingaan van de school niet mogelijk is voor iedereen en in de school dan geen 1,5 meter afstand kan worden aangehouden, verzoeken wij u op het plein te blijven. Wanneer u de leerkracht wilt spreken kan dat natuurlijk altijd. Wilt u daarvoor even een afspraak maken. U kunt de school daarvoor bellen. Bij binnenkomst zal de leerkracht u de triage-vragen stellen. Wanneer u een van de vragen positief beantwoordt, kan het gesprek niet doorgaan en kunt u niet binnenkomen.
De scholen houden een logboek bij welke externen per dag in de school zijn geweest, op welk tijdstip en in welke ruimte. Dit omdat, wanneer er een besmetting wordt geconstateerd, we snel en feitelijk kunnen aangeven aan de GGD wie wanneer in de school extra is geweest.
Er zijn geen looproutes voor kinderen meer in de school. De verschillende groepen kunnen weer tegelijk pauzes houden. In- en uitgaan van de school verloopt weer als vanouds.
Na schooltijd gaan kinderen direct naar huis of naar de opvang.
Leerkrachten zijn alleen op de school om les te geven en verblijven zoveel als het kan alleen in deze tijd op school.
Er wordt dagelijks extra schoongemaakt. Alle contactpunten zoals deurposten, deurklinken, wasbakken, toiletten, tafels en stoelen worden dagelijks schoongemaakt. Er zijn extra en goede schoonmaakmiddelen en papieren materialen hiervoor op de scholen aanwezig.
Zorgvuldig handen wassen op vaste momenten is een belangrijk ritueel voor iedereen in de school.
Kinderen die 4 jaar worden en van tevoren een paar keer komen kijken in de groep, komen 15 minuten later op school dan de reguliere aanvangstijd. Op deze manier kunt u uw kind veilig in de groep brengen.
Kinderen van 4 jaar die voor de eerste keer ‘echt’ naar school gaan, komen de eerste keer 15 minuten later dan de aanvangstijd op school, zodat u de eerste keer uw kind veilig in de groep kan brengen.
We zijn voor excursies, waar ook kinderen en leerkrachten van andere scholen komen, nog huiverig. We zullen daar vooreerst nog niet aan meedoen. Komen alleen kinderen van de eigen school, met de eigen leerkrachten, dan laten we de excursie wel doorgaan.

Alle scholen hebben een protocol opgesteld waarin wordt beschreven hoe er gewerkt wordt vanuit de nieuwe situatie. Dit protocol volgt altijd de landelijke richtlijnen en het protocol voor het Basisonderwijs. Meer informatie over dit protocol is op de school beschikbaar.

 

Nieuwsbrief voor ouders van 27-08-2020: de meest gestelde vragen over Corona voor ouders