We volgen de landelijke richtlijnen voor de bestrijding van het coronavirus.
De scholen blijven open. Vanuit de landelijke richtlijnen is het dringend advies dat leerlingen van groep 6, 7 en 8 en medewerkers een mondkapje dragen als zij zich door de school bewegen, in de klas mag het mondkapje af.
Ouders of verzorgers komen niet in de school en op het plein, tenzij dit echt niet anders kan.
Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter te houden van elkaar en medewerkers.
Waar mogelijk komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school. In de donkere dagen voor Kerst kunnen ouders van leerlingen van groep 1 en 2 de kinderen op het plein brengen.
Onze scholen voldoen allemaal aan de ventilatienormen. Op geen enkele school is een ventilatiesysteem actief, die de lucht laat circuleren in 1 ruimte.  Dit zijn de systemen waarvan het RIVM aangeeft die te mijden.

Klimaatsystemen Nije Gaast

Alle medewerkers en leerlingen van groep 6, 7 en 8 krijgen het dringend advies om zichzelf 2 keer per week te testen met een zelftest. Dit is geen verplichting. We vragen alle ouders er zorgvuldig mee om te gaan. Er wordt bij kinderen geen zelftest afgenomen op school. De betreffende kinderen krijgen de zelftesten mee naar huis.

Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD. Oók bij milde verkoudheidsklachten zoals een zogenaamde ‘snotneus’.

De scholen houden een logboek bij welke externen per dag in de school zijn geweest, op welk tijdstip en in welke ruimte. Dit omdat, wanneer er een besmetting wordt geconstateerd, we snel en feitelijk kunnen aangeven aan de GGD wie wanneer in de school extra is geweest.
We hanteren weer looproutes in de school. Verschillende klassen blijven zoveel mogelijk gescheiden. Scholen organiseren weer pauzes per groep. In de school werken geen groepen door elkaar in het gebouw.
Na schooltijd gaan kinderen direct naar huis of naar de opvang.
Medewerkers die niet op school hoeven te zijn, werken vanuit huis. Vergaderingen zijn online.
Zorgvuldig handen wassen op vaste momenten is een belangrijk ritueel voor iedereen in de school.
Er wordt dagelijks extra schoongemaakt. Alle corona-onveilige contactpunten zoals deurposten, deurklinken, wasbakken, toiletten, tafels en stoelen worden dagelijks schoongemaakt. Er zijn extra en goede schoonmaakmiddelen en papieren materialen hiervoor op de scholen aanwezig.
Kinderen die 4 jaar worden en van tevoren een keer komen kijken in de groep, komen 15 minuten later op school dan de reguliere aanvangstijd. Op deze manier kunt u uw kind veilig in de groep brengen. Voor de bezoek moet er altijd een afspraak gemaakt worden met de schooldirecteur en de groepsleerkracht.
Kinderen van 4 jaar die voor de eerste keer ‘echt’ naar school gaan, komen de eerste keer 15 minuten later dan de aanvangstijd op school, zodat u de eerste keer uw kind veilig in de groep kan brengen.