We volgen de landelijke richtlijnen voor de bestrijding van het coronavirus.
Het kantoor van Nije Gaast is gesloten tot nader orde. Alle medewerkers werken vanuit huis. We zijn bereikbaar via de mail: secretariaat@nijegaast.nl
De scholen zijn gesloten voor contacten en andere afspraken. Ze zijn alleen open voor het lesgeven. Zoekt u contact met een school, bv voor aanmelding van nieuwe leerlingen, stuur dan graag een mail aan de directeur van de school. U leest het mailadres op de website van de school.
Vanaf 11 mei wordt weer lesgegeven op de scholen. Er komen geen ouders in de school en op het plein.
Kinderen verblijven alleen in hun eigen lokaal, weten hun looproute naar het toilet en naar buiten. Centrale ruimten in de school worden niet gebruikt. Kinderen komen per groep binnen en gaan per groep weer naar huis. We mixen op de scholen geen groepen kinderen.
Leerkrachten zijn alleen op de school om les te geven en verblijven alleen in deze tijd op school.
Vanaf 11 mei wordt er dagelijks extra schoongemaakt. Alle contactpunten zoals deurposten, deurklinken, wasbakken, toiletten, tafels en stoelen worden dagelijks schoongemaakt. Er zijn extra en goede schoonmaakmiddelen en papieren materialen hiervoor op de scholen aanwezig.
Zorgvuldig handen wassen op vaste momenten wordt een belangrijk ritueel voor iedereen in de school.
Alle schoolevenementen zijn in ieder geval tot 1 juni afgelast. Er wordt alleen lesgegeven.
Alle scholen hebben een protocol opgesteld waarin wordt beschreven hoe er gewerkt wordt vanuit de nieuwe situatie. Dit protocol volgt altijd de landelijke richtlijnen die zijn opgesteld om kinderen weer les te geven. Meer informatie over dit protocol is op de school beschikbaar.
Werkt u in een cruciaal beroep en is er in uw directe omgeving geen opvang na schooltijd beschikbaar, dan kunt u gebruik maken van de noodopvang. Deze is na schooltijd in onze regio beschikbaar in Balk, Koudum en Workum. Voor structurele opvang meldt u dit wekelijks bij de directeur, voor aanvraag incidentele opvang zit er minimaal 1 dag tussen aanvraag en gebruik noodopvang.