We volgen de landelijke richtlijnen voor de bestrijding van het coronavirus.
Ouders kunnen weer in de school komen. Dit kan echter alleen wanneer er vooraf een afspraak is gemaakt met de leerkracht of de directeur.
Kinderen in het basisonderwijs hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden en ook niet tot de leerkracht. Volwassenen houden de 1,5 meter afstand wel aan in en buiten de school.
Vanuit het landelijke protocol mogen ouders weer op het plein komen. Op het plein geldt nog steeds zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden van elkaar. Er is pleinwacht op het plein. U kunt uw kind met een gerust hart nog even buiten laten spelen. Wanneer de bel gaat, gaat iedereen naar binnen.
Onze scholen voldoen allemaal aan de ventilatienormen. Op geen enkele school is een ventilatiesysteem actief, die de lucht laat circuleren in 1 ruimte.  Dit zijn de systemen waarvan het RIVM aangeeft die te mijden.

Klimaatsystemen Nije Gaast

GGD Fryslân kan adviseren dat een klas voor minimaal 5 dagen in quarantaine gaat. Na 5 dagen kunnen ouders  ervoor kiezen om hun kind te laten testen. Dit is echter geen verplichting. GGD Fryslân geeft aan wanneer kinderen, al dan niet na testen, weer op school mogen komen. 

Jullie kinderen worden op school niet getest of gevaccineerd!
Vanuit school zullen en willen wij geen kinderen laten testen en/of vaccineren. Het is de keuze én de verantwoordelijkheid van ouders en kind samen. 

De scholen houden een logboek bij welke externen per dag in de school zijn geweest, op welk tijdstip en in welke ruimte. Dit omdat, wanneer er een besmetting wordt geconstateerd, we snel en feitelijk kunnen aangeven aan de GGD wie wanneer in de school extra is geweest.
Er zijn geen looproutes voor kinderen meer in de school. De verschillende groepen kunnen weer tegelijk pauzes houden. In- en uitgaan van de school verloopt weer als vanouds.
Na schooltijd gaan kinderen direct naar huis of naar de opvang.
Zorgvuldig handen wassen op vaste momenten is een belangrijk ritueel voor iedereen in de school.
Er wordt dagelijks extra schoongemaakt. Alle corona-onveilige contactpunten zoals deurposten, deurklinken, wasbakken, toiletten, tafels en stoelen worden dagelijks schoongemaakt. Er zijn extra en goede schoonmaakmiddelen en papieren materialen hiervoor op de scholen aanwezig.
Kinderen die 4 jaar worden en van tevoren een paar keer komen kijken in de groep, komen 15 minuten later op school dan de reguliere aanvangstijd. Op deze manier kunt u uw kind veilig in de groep brengen.
Kinderen van 4 jaar die voor de eerste keer ‘echt’ naar school gaan, komen de eerste keer 15 minuten later dan de aanvangstijd op school, zodat u de eerste keer uw kind veilig in de groep kan brengen.
We zijn voor excursies, waar ook kinderen en leerkrachten van andere scholen komen, nog huiverig. We zullen daar vooreerst nog niet aan meedoen. Komen alleen kinderen van de eigen school, met de eigen leerkrachten, dan laten we de excursie wel doorgaan.