Ouderbetrokkenheid

Van elkaar informeren naar samenwerken

Een nieuwe kijk op ouderbetrokkenheid

Onze leerkrachten doen hun uiterste best kinderen goed onderwijs te geven. We willen ook graag dat de kinderen het fijn hebben op school. Contacten met ouders zijn daarvoor erg waardevol. Elkaar zien als partners, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Betrokkenheid van de mensen in de wereld van het kind zorgt ervoor dat kinderen beter in hun vel gaan zitten. Daarom vinden we het belangrijk de komende jaren veel in ouderbetrokkenheid te investeren. Dit komt  kinderen ten goede.

 

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar ouderbetrokkenheid. Hieruit blijkt dat kinderen er veel profijt van hebben als ouders en leerkrachten samenwerken. Samenwerking tussen school en ouders houdt in dat zij, ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid, informatie over het kind met elkaar delen. Het beeld dat school en ouders van het kind hebben, kan verschillend zijn. Het is belangrijk om die verschillen met elkaar te bespreken, met een gezamenlijk doel: een goede ontwikkeling van het kind. Oudercontactmomenten zullen daardoor anders vorm worden gegeven en anders verlopen.  We hebben het dan over een nieuwe vorm van ouderbetrokkenheid.

 

Na dit proces van twee jaar hebben al onze scholen het certificaat ‘Ouderbetrokkenheid’ ontvangen en voldoen ze aan de tien criteria hiervoor!

Meer informatie over  de inhoud en opzet van dit project leest u in onderstaande documenten. Specifieke informatie ontvangen ouders via de school. Vanuit een Nije Gaast nieuwsbrief zullen we op gezette tijden informatie geven over dit project op onze scholen.

eBook_Ouderbetrokkenheid

Programma_Ouderbetrokkenheid

10 Criteria Ouderbetrokkenheid 3.0

Nieuwsbrief Ouderbetrokkenheid 3.0