Aanmelding

Wij zijn blij met uw belangstelling voor Stichting Nije Gaast!

Wilt u uw kind aanmelden voor één van onze school,
dan kunt u contact opnemen met de schoolleider van de school van uw keuze.

Het is prettig als ouders een weloverwogen keuze maken ten behoeve van het onderwijs van hun kind. Nieuwe ouders geven we graag uitgebreid informatie over de school. Bij elke inschrijving willen wij persoonlijk met de ouders en het kind kennismaken. In het kennismakingsgesprek krijgt u een rondleiding door de school. Deze wordt gedaan door de directie en geeft u de gelegenheid vragen te stellen.

Vierjarigen
Ouders die hun kind willen aanmelden op één van onze school worden verzocht dit ruim van tevoren te doen. Aan nieuwe ouders adviseren wij dit rond de derde verjaardag van uw kind te doen. Kinderen mogen vanaf de dag dat ze 4 jaar worden naar school.
Voor die tijd mogen zij, in overleg met de school, een aantal dagdelen komen kennismaken.

Leerlingen van een andere school
Kinderen, die van een andere school komen, kunnen het beste ook ruim van te voren worden aangemeld. Van de directie van de school van uw keuze krijgt u dan een inschrijvingsformulier dat vooraf moet worden ingevuld en ingeleverd.
De kinderen mogen na het intake-gesprek kennismaken met hun nieuwe klasgenoten door een dag of dagdeel mee te draaien met de groep waarin ze geplaatst worden.