Visie/missie

De nieuwe visie en missie wordt ontleend aan het nieuwe strategische plan wat op dit moment in ontwikkeling is. We verwachten dat dit rond de zomer 2017 klaar is.

Vanuit het strategisch plan 2012-2016 kennen we de volgende visie uitspraken;

In Nije Gaast:

  1. Werken wij vanuit waarden aan identiteit van kind en school midden in de samenleving.
  2. Staan de ontwikkelperspectieven van kinderen en medewerkers centraal.
  3. Vertrouwen wij op de eigen ontwikkelkracht van kinderen en medewerkers
  4. Zijn kinderen en medewerkers eigenaar van hun ontwikkeling.
  5. Is leren en ontwikkelen een gezamenlijk proces.
  6. Wordt ruimte geboden en aandacht geschonken aan verschillende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden.
  7. Zijn kinderen en medewerkers veilig.
  8. Vinden wij samenwerking met anderen essentieel.
  9. Wordt opbrengstgericht gewerkt.
  10. Zijn horizontale en verticale verantwoording vanzelfsprekend.

 

De missie die hieraan in 2012 aan is gekoppeld:

‘Ontwikkelen doen we samen, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid’.