Strategische koers

Nije Gaast werkt aan het tot stand komen van een nieuwe strategische koers voor de komende jaren.

Interne en externe steakholders worden hierbij betrokken. Met elkaar nadenken en toekomst gericht kijken wat belangrijk is voor het onderwijs in onze regio. Daar maken we ons sterk voor!

Volgens een strakke planning is deze koers het najaar van 2017 klaar.