Identiteit

OnderwijsOnze stichting heeft 9 christelijke scholen, een Algemeen Bijzondere Basisschool en een Neutraal Bijzondere Basisschool. Verschillende scholen, maar voor al onze scholen geldt dat liefde, onvoorwaardelijke steun en respect voor elkaar en onze omgeving de basis vormen van waaruit wij werken. Onze leerkrachten leren de kinderen ook om op deze wijze met elkaar om te gaan. Zo kunnen zij uitgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste volwassenen die vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan!

De christelijke identiteit van de 10 scholen is zichtbaar in de wijze waarop zij de christelijke feestdagen vieren en vooral ook in de wijze waarop wij met elkaar omgaan: elkaar respecteren, waarderen en stimuleren.

Naast de 10 christelijke scholen heeft onze stichting een Neutraal Bijzondere Basisschool en een Algemeen Bijzondere Basisschool. De leerkrachten op deze scholen zien alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen als gelijkwaardig. Ieder kind mag trots zijn op zichzelf, zijn cultuur en zijn levensovertuiging!

Onze school in Koudum wordt een samenwerkingsschool. In schooljaar 2016-2017 bereiden beide scholen in Koudum zich voor op een fusie. De fusieschool wordt een school van Nije Gaast. Een uitdagende weg om voor het dorp Koudum vorm te geven aan een samenwerkingsschool!